51.

رویکردی نوین در طراحی پرسشنامه با استفاده از تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات

دوره 4، شماره 16، تابستان 1393، صفحه 37-55
رضا شیخ؛ نجمه مودی

52.

ساختار عاملی و روایی مقیاس خودانتقادی/خوداعتمادی در بین معلمان

دوره 9، شماره 34، زمستان 1397، صفحه 133-147
ابوطالب سعادتی؛ سعید مذبوحی؛ شهناز مرزی

53.

ساخت، رواسازی و اعتباریابی مقیاس نگرش نسبت عوامل مؤثر بر پیوند عضو در ایران *

دوره 3، شماره 11، بهار 1392، صفحه 100-111
فاطمه قائمی

54.

ساخت مقدماتی آزمون تیپ‏های شخصیتی انیه گرم

دوره 1، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-15
فیروزه سپهریان

55.

ساخت و اعتباریابی مقیاس نگرش به زمان در نوجوانان

دوره 9، شماره 34، زمستان 1397، صفحه 149-171
هیمن خضری آذر؛ معصومه مقیمی فیروزآباد؛ مهرناز ثانی؛ مسعود غلامعلی لواسانی

56.

ساخت و اعتباریابی مقیاس والد آزاری (پسر-مادر)

دوره 8، شماره 31، بهار 1397، صفحه 33-46
ذبیح اله عباس پور؛ فیض اله پورسردار؛ زهرا قنبری؛ شیوا شاهوری؛ افروز شادفر

57.

ساخت و بررسی پایایی و روایی آزمون تشخیصی املا برای دانش‌آموزان پایه سوم دبستان

دوره 3، شماره 12، زمستان 1392، صفحه 107-126
بهروز کریمی

58.

ساخت و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه درگیری پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دوره 10، شماره 39، بهار 1399، صفحه 83-104
یاسر گراوند؛ محمد کوهی؛ الهه سیدکابلی؛ احمد علیزاده

59.

ساخت و بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکا

دوره 9، شماره 34، زمستان 1397، صفحه 67-90
الهام اتحادی؛ حمید رحیمیان؛ عصمت مومنی؛ بهرام صالح صدق پور

60.

ساخت و رواسازی مقیاس رویکرد سیستمی در برنامه‌ریزی آموزشی مدیران و معلمان غرب استان مازندران

دوره 4، شماره 15، بهار 1393، صفحه 144-165
سمیرا ابراهیم پور کومله؛ کامیان خزایی؛ قربانعلی آقا احمدی

61.

ساخت ورواسازی مقیاس سرمایه روانشناختی ورابطه آن با بهزیستی ذهنی

دوره 7، شماره 25، پاییز 1395، صفحه 159-186
میترا قدیمی نوران؛ جلیل یونسی

62.

ساخت و هنجاریابی آزمون هوش چندگانه گاردنر

دوره 5، شماره 18، زمستان 1393، صفحه 179-206
سیمین دخت رضاخانی

63.

ساخت و هنجار یابی آزمون هوش هیجانی بر اساس نظریه های موجود و فرهنگ بومی برای دانش آموزان شهرستان ارومیه

دوره 3، شماره 8، تابستان 1386، صفحه 29-47
فیروزه سپهریان؛ علی دلاور

64.

مشخصه‌های روان‌سنجی مقیاس واکنش‌پذیری نسبت به استرس ادراک شده

دوره 7، شماره 25، پاییز 1395، صفحه 137-158
امید شکری؛ نوشین تمیزی؛ محمد آزاد عبد الله پور؛ زهره السادات سادات اخوی؛ معصومه عبدالخالقی

65.

مقیاس ارضای نیازهای بنیادین روان‌شناختی: پایایی، روایی و تحلیلی عاملی

دوره 4، شماره 14، زمستان 1392، صفحه 147-168
محمدعلی بشارت

66.

نسخه‌ای کوتاه شده و ایرانی از آزمون شخصیتی چند وجهی مینه‌سوتا-2

دوره 1، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-20
مسعود هسینچاری؛ حسین داوودی؛ حیدرعلی هومن؛ حسن پاشا شریفی

67.

هنجاریابی پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه و ارتباط آن با فرسودگی تحصیلی و انگیزش پیشرفت در میان دانش آموزان شهر تهران

دوره 5، شماره 20، تابستان 1394، صفحه 119-138
راضیه السادات مکیان؛ سید محمد کلانتر کوشه

68.

هنجاریابی پرسشنامه احساس شکست و ارتباطش با ناامیدی و افسردگی در میان دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی

دوره 5، شماره 19، تابستان 1394، صفحه 81-98
مهدیه ترصفی؛ سید محمد کلانتر کوشه کلانتر کوشه؛ دیوید لستر

69.

هنجاریابی، روایی و اعتبار مقیاس امیدواری حوزه‌های خاص در دانشجویان ایرانی*

دوره 2، شماره 5، زمستان 1390، صفحه 51-73
محسن احمدی طهور سلطانی؛ دکتر رضا کرمی‌نیا؛ دکتر حسن احدی؛ دکتر علیرضا مرادی

70.

ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون محقق ساخته هوش کلاسیک

دوره 3، شماره 10، زمستان 1386، صفحه 98-116
فاطمه پورفریدونی؛ دکترابولفضل کرمی؛ دکترنورعلی فرخی

71.

ویژگی های روانسنجی پرسشنامه پردازش پس از رویداد در جمعیت دانشجویی

دوره 6، شماره 22، زمستان 1394، صفحه 135-163
سیده سلیل ضیایی؛ فریبا زرانی؛ فرشته موتابی؛ حسین کارشکی؛ شهریار شهیدی

72.

ویژگی‌های روانسنجی پرسش‌نامه خوش بینی علمی مدرسه و ارتباط آن با خوش بینی علمی دانش‌آموز، خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت در میان دانش‌آموزان شهر اردبیل

دوره 8، شماره 29، پاییز 1396، صفحه 23-46
سمیه بخشی پریخانی؛ مسعود گرامی پور؛ صادق حامدی نسب

73.

ویژگی های روان سنجی پرسشنامه مدیریت تعارض در دبیرستان

دوره 9، شماره 34، زمستان 1397، صفحه 47-65
فزوزان باغبان زاده؛ مرتضی امیدیان؛ غلالمحسین مکتبی

74.

ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه هیجان‌های آموزشی دانشجویان در شرایط موفقیت و شکست

دوره 4، شماره 16، تابستان 1393، صفحه 118-136
شیرین کوشکی؛ شکوه السادات بنی جمالی؛ حیدرعلی هومن

75.

ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه هوش موفق در آموزش (TSI-Q) در معلمان شهر تهران

دوره 7، شماره 26، زمستان 1395، صفحه 55-75
شراره صباحی؛ سیاوش طالع پسند؛ محمدعلی محمدی فر

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.