26.

فردوسی، هفت بزم وآموزش مهارتهای اجتماعی «مقدمهای روان شناختی بر داستان هفت بزم شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی»

دوره 10، شماره 34، دی 1393، صفحه 151-174
علیرضا مقدس

27.

قرائت قافیه ای از شاهنامة‌ فردوسی

دوره 11، شماره 34، اسفند 1386، صفحه 34-46
اورنگ ایزدی

28.

مطالعه‌ی تطبیقی علی‌نامه و شاهنامه

دوره 16، شماره 51، خرداد 1391، صفحه 163-182
حسن حیدری

29.

معنا و مفهوم «پر کرگس» در بیتی از شاهنامه

دوره 18، شماره 61، آذر 1393، صفحه 7-20
حسن حیدری؛ علی صبّاغی

30.

مقایسه نظام طبقاتی (کاست) از دیدگاه ریگفت ودا و شاهنامه

دوره 16، شماره 46، آذر 1388، صفحه 161-186
سید محسن سعیدی مدنی

31.

نقد اسطورهای داستان رستم و سهراب بر اساس نظریات نورتروپ فرای

دوره 26، شماره 93، مهر 1401، صفحه 285-305
مهدی کاظم پور؛ زهرا احمدی

32.

نقد خرده‏فرهنگِ جوانان در داستان زال و رودابه

دوره 23، شماره 82، دی 1398، صفحه 167-190
محمود حکم آبادی؛ علی اصغر بشیری

33.

نقد و بررسی داستانِ «آن پادشاه جهود که نصرانیان را می‌کُشت از بهر تعصّب» از مثنوی مولوی بر اساس رویکرد بینامتنیّت

دوره 20، شماره 68، شهریور 1395، صفحه 167-189
محمود رضایی دشت‌ارژنه؛ محمّد بیژن‌زاده

34.

نقش شاهنامه فرودسی در تکوین هویت و نحوه نگرش بین المللی انسان ایرانی

دوره 2، شماره 7، دی 1392، صفحه 9-32
علیرضا ازغندی؛ عبدالمهدی مستکین

35.

نگاهی دیگر به رویین‌تنی اسفندیار در شاهنامه

دوره 21، شماره 71، خرداد 1396، صفحه 7-28
مهدی دشتی

36.

نگاهی معنایی بر دو واژۀ «جُناغ» و «جُنا» در شاهنامه

دوره 22، شماره 78، دی 1397، صفحه 124-99
علی سلیمانی؛ محمد فولادی

37.

هدیه دادن و رسوم آن نزد ایرانیان با تکیه بر شاهنامه و تاریخ بیهقی

دوره 24، شماره 85، مهر 1399، صفحه 167-204
علی محمد پشت دار؛ معصومه دهقان شیری

38.

هم سنجی روایت «جم» در اسطوره و حماسه

دوره 15، شماره 49، آذر 1390، صفحه 9-30
ابراهیم محمدی

39.

واکاوی شخصیت ابرپهلوانان در شاهنامه فردوسی ( براساس متضادهای معنایی در ساختارهای نظام تخیل ژیلبر دوران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1400
الهام سعادت؛ اسحاق طغیانی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.

login