1.

آسیب‌شناسی انتقال چندلایگی دلالتی در تعریب اشعار حافظ براساس نظریۀ تغییرات صوری کتفورد (بررسی موردی ترجمه‌های الشواربی و عباس زلیخه)

دوره 11، شماره 24، فروردین 1400، صفحه 243-270
حسین محسنی؛ امین شیخ باقری

2.

ایهام‌تناسب‌های پنهان در شعر حافظ

دوره 19، شماره 64، شهریور 1394، صفحه 31-53
محمّدحسن حسن‌زاده نیری؛ یاسر دالوند

3.

«بدل بلاغی» محملی برای ایهام‌سازی حافظ

دوره 21، شماره 73، مهر 1396، صفحه 151-173
علی حیدری؛ محمدرضا حسنی جلیلیان؛ قاسم صحرائی؛ بهنوش رحیمی هرسینی

4.

بررسی برگردان تقابل های معنایی غزل های حافظ در ترجمه علی عباس زلیخه

دوره 11، شماره 25، مهر 1400، صفحه 125-148
اویس محمدی؛ لاچن علاقی؛ محمد مهدی طاهری

5.

بررسی سبک شناختی غزلی از خاقانی و حافظ

دوره 6، شماره 17، شهریور 1382، صفحه 121-133
احمد گلی

6.

بررسی شگردهای حافظ در چندمعنایی کردن متن

دوره 23، شماره 79، فروردین 1398، صفحه 30-7
مجید عزیزی هابیل؛ علی نوری؛ علی حیدری؛ سعید زهره وند

7.

بررسی کارکرد ترجی و اشفاق در زبان و بلاغت فارسی با استشهاد از زبان حافظ

دوره 24، شماره 83، فروردین 1399، صفحه 363-394
مریم رشیدی؛ سیده مریم روضاتیان؛ سید علی اصغر میرباقری فرد

8.

تأملی در ساختار معنایی غزل حافظ

دوره 12، شماره 36، شهریور 1387، صفحه 33-56
عسگر صلاحی

9.

تاویل پذیری عرفانی دیوان حافظ

دوره 6، شماره 17، شهریور 1382، صفحه 101-120
احمد رضی

10.

تحلیل نشانه ‌شناسیک غزلی از حافظ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1400
الهه شاهی؛ محسن ذوالفقاری؛ حسن حیدری

11.

خاستگاه متناقض‌نمایی در سبک شخصی حافظ

دوره 16، شماره 52، شهریور 1391، صفحه 132-160
بتول واعظ

12.

خطای قلم صنع از نظر پیر حافظ

دوره 24، شماره 84، تیر 1399، صفحه 183-210
عیسی نجفی

13.

دولت قر آ ن و اسلوب بیان در شعر حافظ

دوره 9، شماره 27، فروردین 1385، صفحه 191-213
میر جلیل اکرمی

14.

سبک شخصی حافظ در رنگ آمیزی تصاویر شعری

دوره 8، شماره 25، مهر 1384، صفحه 103-118
سیروس شمسیا؛ پرستو کریمی

15.

سقف مُقَرنَس (تحلیل شکل هندسی دایره در دیوان حافظ)

دوره 17، شماره 57، آذر 1392، صفحه 153-172
مهین طهماسبی

16.

سیمای انسان کامل از دیدگاه قرآن و عرفان

دوره 2، شماره 6، آذر 1390، صفحه 29-48
محمد هادی مرادی؛ مهین عنافجه

17.

غزل حافظ؛ متن یا اثر؟

دوره 2، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 97-128
رضا روحانی؛ زهره کافی

18.

محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد (شگردهای تقابلی حافظ با شاه محتسب)

دوره 25، شماره 87، فروردین 1400، صفحه 274-296
محمد آهی

19.

معنی‏ شناسی مفهوم «عشق» در غزلیات سعدی و حافظ در چارچوب معنی‏شناسی شناختی و نقد ادراکی

دوره 24، شماره 83، فروردین 1399، صفحه 223-256
سپیده عبدالکریمی؛ پرستو مسگریانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login