1.

بازتاب آموزه های دینی در فرهنگ ایرانی و بنیادهای دگریار ناهمتراز

صفحه 1-39
مرتضی فرهادی

2.

بررسی عوامل مؤثر بر ارتکاب جرم ( مطالعه موردی زندانیان استان مرکزی)

صفحه 41-74
جعفر هزار جریبی؛ رضا صفری شالی

3.

بررسی تطبیقی آراء روش شناختی ماکس وبر و پیتر وینچ

صفحه 75-105
غلامرضا لطیفی

4.

جایگاه «مشروعیت قانونی» در گفتمان های سیاسی رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران

صفحه 107-137
مریم بیژنی؛ کاظم معتمد نژاد؛ محسن علینی

5.

بررسی تطبیقی روش شناسی مارکس و دورکیم در فرایند شناخت

صفحه 139-159
نادر سالار زاده امیری

6.

مقایسه نظام طبقاتی (کاست) از دیدگاه ریگفت ودا و شاهنامه

صفحه 161-186
سید محسن سعیدی مدنی

7.

رضایت اززندگی زناشویی در رهگذر نگرش و کنش اخلاقی.

صفحه 187-228
هادی خانیکی؛ منصوره تبریزی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login