1.

بررسی میزان استفاده جوانان از بازی های رایانه ای و عوامل موثر بر آن

صفحه 1-29
محمد مهدی فرقانی؛ عبدالرحمان علیزاده

2.

مسائل و راه حل های سنجش و تحلیل سرمایه اجتماعی در ایران

صفحه 30-57
محمد عبداللهی

3.

بررسی شیوههای غیرحرفهای مدیریت روزنامه های سراسری:دیدگاه روزنامه نگاران و صاحبن ظران روزنامه نگاری

صفحه 60-89
هادی ناخیکی؛ سعید اردکان زاده یزدی

4.

رابطه تصور باز بودن ساختاری با گرایش به گروه های مرجع غیربومی: مقایسه ای بین محیط های واقعی و مجازی

صفحه 91-132
اردشیر انتظاری؛ محمد حسین پناهی

5.

بررسی موقعیت زنان در عرصه های اشتغال و مدیریت در دانشگاه های تهران با توجه به پیشرفتهای تحصیلی آنان

صفحه 133-171
ناهید المکوک محمودی

6.

بررسی میزان توجه نمایندگان دوره های چهارم و ششممجلس شورای اسلامی به مقولات مختلف رفاه اجتماعی

صفحه 173-202
نادر سالار زاده؛ محمد شیخی

7.

سهم مردم شناسی و سینما در مردم شناسی بصری: نقدی برکتاب ”سینمایی قوم پژوهی"

صفحه 203-235
عبدالله گیویان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login