1.

پیامدهای دستکاری سود از طریق فعالیتهای واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 1-32
آریو صدر اصفهانی؛ علی ثقفی

2.

تجدید ارائه صورت های مالی و ریسک اطلاعاتی

صفحه 33-54
علی رحمانی؛ المیرا نجف تومرایی

3.

آزمون فرضیه ثبات کارکردی در بورس اوراق بهادار تهران؛ مورد خالص داراییهای عملیاتی )پدیده تورم ترازنامهای(

صفحه 55-75
فرخ برزیده؛ علیرضا شهریاری

4.

تأثیر کارایی هزینه ها بر ارتباط بین نسبت هزینه های عملیاتی و عملکرد آتی شرکت ها

صفحه 77-102
غلامرضا کردستانی؛ سید مرتضی مرتضوی

5.

بررسی عوامل مالی و غیرمالی موثر بر گریز مالیاتی با استفاده از تکنیک های داده کاوی: صنعت خودرو و ساخت قطعات

صفحه 103-128
محمد علی باقرپور ولاشانی؛ مصطفی باقری؛ حمید خادم؛ رضا حسینی پور

6.

رابطه بین وضعیت پرداخت سود سهام و کیفیت سود

صفحه 129-149
کیهان مهام؛ علی محمد علی محمدی

7.

بررسی رابطه ی بین عملکرد مالی شرکت و زمانبندی گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 151-172
ولی خدادادی؛ مهدی عربی؛ فرشته طاهری ده قطب الدینی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.

login