1.

زنان مقدس قرآنی، بدیلی شناخت شناسانه در برابر زن مسخ شده غربی

صفحه 1-34
سید صدرالدین شریعتی؛ ندا افشاریان

2.

اثربخشی آموزش مفاهیم معنوی با محوریت مذهب بر مشکلات رفتاری کودکان

صفحه 35-55
آرزو امینی؛ آسیه شریعتمدار؛ ابراهیم نعیمی

3.

اثربخشی درمان هیجان‌مدار به شیوه گروهی بر بخشودگی بین‌فردی و امید در زنان مطلقه

صفحه 57-78
ابراهیم نامنی؛ محمد محمدی پور؛ جعفر نوری

4.

ارائه الگوی رشد پس از سانحه در بیماران سرطانی :یک مطالعه گراندد تئوری

صفحه 79-105
مرتضی فاضل؛ حسین سلیمی بجستانی؛ کیومرث فرحبخش؛ معصومه اسمعیلی

5.

مدل معادلات ساختاری پیش‌بینی تعارضات زناشویی بر اساس طرحواره‌های ناسازگار اولیه حوزه بریدگی و طرد و متغیر میانجی سبک‌های عشق‌ورزی

صفحه 107-134
نیره آرین فر؛ مه سیما پورشهریاری

6.

مقایسه اثربخشی دو درمان گروهی شناختی- رفتاری و معنا درمانی گروهی بر کاهش افسردگی و افزایش امید به زندگی در سندرم آشیانه خالی

صفحه 135-164
محمد خالدیان؛ فرامرز سهرابی؛ عسکر اصغری گنجی؛ زهرا کرمی باغطیفونی

7.

آموزش حل مسئله خانواده محور به والدین و تأثیرآن بر ادراک کودک از والدین

صفحه 165-185
کیوان کاکابرایی؛ علیرضا مرادی

8.

بررسی رابطه تعارض کار-خانواده و استرس شغلی با نقش تعدیل گر سرمایه روان شناختی

صفحه 187-206
ابوالقاسم عیسی مراد؛ مریم خلیلی صدرآباد

9.

مقایسه اثربخشی سه رویکرد راه حل مدار، شناختی- رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی و کیفیت زندگی زنان مطلقه

صفحه 207-236
آرمان عزیزی؛ سیمین قاسمی

10.

اثربخشی واقعیت درمانی گروهی برافزایش تاب آوری‌، امیدبه زندگی وبهبودکیفیت زندگی زنان نابارور مرکز ناباروری صارم

صفحه 237-262
آزیتا جاماسیان مبارکه؛ فریده دوکانه ای فرد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login