1.

تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت های عرضه اولیه شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 9-32
علی ثقفی؛ عبدالحسین طالبی نجف آبادی

2.

توانایی مدیریتی، کارآیی سرمایه گذاری و ریسک سقوط آتی قیمت سهام

صفحه 33-64
مهدی مرادزاده فرد

3.

نوسان متغیرهای کلان اقتصادی و پیش بینی سود توسط B مدیران

صفحه 65-88
رافیک باغومیان؛ حجت محمدی؛ سجاد نقدی

4.

طراحی مدل کمینهسازی عدم اطمینان بر اساس معیارهای کیفیت دادههای حسابداری

صفحه 89-136
رضا حصارزاده؛ حسین اعتمادی؛ عادل آذر؛ علی رحمانی

5.

رقابت در بازار محصول، جریان نقد آزاد، بیش سرمایه گذاری وکم سرمایه گذاری

صفحه 137-156
سید کاظم ابراهیمی؛ علی بهرامی نسب؛ صدیقه پروانه

6.

بررسی رابطه علی سود هر سهم و بازده آتی با توجه به وجود B حباب ذاتی عقلایی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 157-184
محمد حسن قلی زاده؛ اسماعیل رمضانپور؛ مهسا فرخنده

7.

تاثیر مدیریت سود بر عملکرد مدل های ارزشگذاری مبتنی بر سود حسابداری

صفحه 185-203
عباس افلاطونی

8.

بررسی رابطه بین سود هر سهم و بازده آتی با توجه به حباب ذاتی عقلایی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مهسا فرخنده؛ محمد حسن قلی زاده؛ اسماعیل رمضانپور

9.

تاثیر مدیریت سود بر عملکرد مدل‌های ارزشگذاری مبتنی بر سود حسابداری

عباس افلاطونی

10.

رقابت در بازار محصول، جریان نقد آزاد، بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری

سید کاظم ابراهیمی؛ علی بهرامی نسب؛ صدیقه پروانه

11.

نوسان‌های متغیرهای کلان اقتصادی و پیش‌بینی سود توسط مدیران

حجت محمدی؛ رافیک باغومیان؛ سجاد نقدی

12.

تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت های دولتی خصوصی سازی شده و سایرشرکت های عرضه اولیه شده در بورس اوراق بهادار تهران

عبدالحسین طالبی نجف آبادی؛ علی ثقفی؛ یحیی حساس یگانه

13.

توانایی مدیریتی، کارآیی سرمایه گذاری و ریسک سقوط آتی قیمت سهام شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مهدی مرادزاده فرد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login