کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
تعداد مقالات: 57

1

احساس امنیت اجتماعی ـ اقتصادی زنان پس از طلاق و ارتباط آن با سرمایه اجتماعی، مطالعه موردی شهر سبزوار. شفیعه قدرتی

پژوهشنامه مددکاری اجتماعی
دوره 2، شماره 8، تابستان 1395، صفحه 149-183
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/rjsw.2016.8659

2

ارزیابی ارتباط ابعاد سرمایه اجتماعی با آوای سازمانی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی
دوره 2، شماره 6، زمستان 1394، صفحه 123-177
نسرین حیدری سورشجانی؛ بیژن رضایی؛ یحییی صفری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jrlat.2017.14104.1220

3

ارزیابی تاثیرگذاری اقتصاد دانش‌بنیان بر رشد اقتصادی در چارچوب مدل رشد درون‌زای گسترش‌یافته

پژوهشنامه اقتصادی
دوره 18، شماره 68، بهار 1397، صفحه 187-218
علی اصغر سالم
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/joer.2018.8691

4

بررسی ابعاد و رابطه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات با سرمایه اجتماعی

مطالعات رسانه‌های نوین
دوره 1، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-42
محمدحسین پناهی؛ حسین پناهی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/cs.2015.4592

5

بررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری بر میزان بهره‌وری منابع انسانی

مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)
دوره 25، شماره 80، تابستان 1395، صفحه 183-209
سعید غیاثی ندوشن؛ احسان امین الرعایا
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jmsd.2016.4035

6

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی و احساس محرومیت بر سلامت شهروندان (مطالعه موردی شهر اصفهان)، دکتر محمد باقرعلیزاده اقدم، دکتر رسول ربانی، مرتضی مبارک بخشایش

برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی
دوره 4، شماره 15، تابستان 1392، صفحه 46-87
شناسه دیجیتال (DOI): شماره15رفاه تابستان 1392

7

بررسی تأثیر سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی بر میزان مشارکت زنان در سازمان‌های غیردولتی(NGOs)، لیلا فرجی، جواد فعلی

برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی
دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 167-197

8

بررسی تأثیر میزان سرمایه اجتماعی در موفقیت تعاونی‌های تولیدی شهر یزد، دکتر اکبر زارع شاه آبادی، بهروز اسلامی ، ملیحه مهدی پور خراسانی

برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی
دوره 3، شماره 11، تابستان 1391، صفحه 183-214

9

بررسی‌ ترجیحات ارزشی‌ بین نسلی و عوامل‌ اجتماعی‌ مؤثر بر آن در شهر سنندج

فصلنامه علوم اجتماعی
دوره 24، شماره 78، پاییز 1396، صفحه 117-156
جمال ادهمی؛ یعقوب احمدی؛ ابراهیم جعفری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjss.2017.13171.1317

10

بررسی تطبیقی عوامل مؤثر بر فرهنگ کار در ایران و چهار کشور آسیایی

فصلنامه علوم اجتماعی
دوره 25، شماره 81، تابستان 1397، صفحه 171-209
مریم نهاوندی؛ مریم مقدم اصیل
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjss.2018.29112.1724

11

بررسی چگونگی جمع‌گرایی در مسئولیت‌پذیری اجتماعی (مطالعه موردی شهروندان شهر کاشان) - ابوتراب طالبی* امیرحسین بحری‌پور

فصلنامه علوم اجتماعی
دوره 21، شماره 66، پاییز 1393، صفحه 38-72
شناسه دیجیتال (DOI): شماره 66-پاییز93

12

بررسی رابطه بین رفتار شهروند سازمانی و سرمایه اجتماعی سازمانی(مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه تبریز)، دکتر محمد، عباس‌زاده، علی بوداقی، دکتر لیلا مقتدایی، محمد حسن‌پور، ابراهیم حسین‌پور

برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی
دوره 3، شماره 11، تابستان 1391، صفحه 33-68

13

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان توسعه مناطق شهر ایلام، یار محمد قاسمی، بتول رستمی

برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی
دوره 5، شماره 20، پاییز 1393، صفحه 125-152
شناسه دیجیتال (DOI): شماره20پاییز1393

14

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با شهروندی دموکراتیک

فصلنامه علوم اجتماعی
دوره 19، شماره 59، زمستان 1391، صفحه 97-141
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjss.2013.6883

15

بررسی رابطه سرمایه‌ اجتماعی سازمانی و رضایت شغلی در بین کارکنان شرکت ملی گاز ایران، دکتر بهجت یزد خواستی، دکتر کوروش غلامی کوتنایی

برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی
دوره 4، شماره 16، پاییز 1392، صفحه 104-134
شناسه دیجیتال (DOI): شماره 16رفاه پاییز 1392

16

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز (واحد پردیس)، دکتر اکبر شریفیان، هدی فتوت

برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی
دوره 2، شماره 8، پاییز 1390، صفحه 153-188

17

بررسی رابطه میزان مصرف رسانه‌ها و میزان سرمایه اجتماعی شهروندان تهرانی، دکتر جعفر حسین‌پور، دکتر کاظم معتمدنژاد

برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی
دوره 2، شماره 6، بهار 1390، صفحه 129-174

18

بررسی رابطۀ سرمایه اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی در میان مادران کودکان کم توان ذهنی، دکتر محمدتقی شیخی، ثریا جهان آرای، دکتر افسانه کمالی

برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی
دوره 2، شماره 8، پاییز 1390، صفحه 37-66

19

بررسی سرمایه اجتماعی کاربران اینترنتی در فضای سایبر و غیر سایبر(مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)، دکتر علی حسین حسین زاده، شهروز فروتن کیا، محمد علی مومبینی

برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی
دوره 4، شماره 13، زمستان 1391، صفحه 159-190

20

بررسی ظرفیت های سرمایه اجتماعی در چارچوب برنامه ریزی محلّه مبنا نمونه مورد مطالعه محلّه فیروزسالار گوگان، سعید رفیع پور، دکتر هاشم داداش پور، دکتر مجتبی رفیعیان

برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی
دوره 1، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 203-239

21

بررسی عوامل مؤثر بر میزان سرمایه اجتماعی در دانشگاه علامه طباطبایی

فصلنامه علوم اجتماعی
دوره 17، شماره 51، زمستان 1389، صفحه 39-80
عزت الله سام آرام
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjss.2011.6818

22

بررسی فردگرایی خودخواهانه و عوامل مرتبط با آن در بین دانشجویان دانشگاه شیراز( با تأکید بر طبقه آنها )

فصلنامه علوم اجتماعی
دوره 24، شماره 79، زمستان 1396، صفحه 1-31
طاهره قادری؛ زهرا القونه
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjss.2017.977.1557

23

بررسی میزان سرمایه اجتماعی معلمان مقاطع سه گانه‌ تحصیلی استان ایلام، اسحاق قیصریان، بهروز سپیدنامه

برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی
دوره 5، شماره 19، تابستان 1393، صفحه 112-158
شناسه دیجیتال (DOI): شماره 19-تابستان 93

24

بررسی میزان کارآفرینی مدیران رشته علوم انسانی در سازمان های صنعتی اراک

برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی
دوره 1، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 11-30
رسول ربانی؛ سید علی هاشمیان فر؛ سمانه شیرازی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjsd.2010.5698

25

برنامه ریزی منطقه ای و نقش آن در توسعه انسانی استان ها

فصلنامه علوم اجتماعی
دوره 16، شماره 44، بهار 1388، صفحه 155-192
داوود حسن زاده؛ مریم مسکینی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.