1.

آیا درباره وجود ذهنی هنوز حرفی برای گفتن وجود دارد؟ بررسی برخی نقدهای وارد بر نظریۀ وجود ذهنی و تعریف نقشی جدید برای آن

دوره 13، شماره 50، تابستان 1396، صفحه 64-83
ابوالفضل صبرامیز؛ مرتضی حاج حسینی

2.

بازسازی نظریه دولت نزد ژیل دلوز

دوره 4، شماره 15، پاییز 1397، صفحه 137-161
احمد خالقی دامغانی؛ محسن جمشیدی

3.

تغییر در مفاهیم دانش: نگاهی به ضرورت تکامل هستی شناسی ها

دوره 2، شماره 7، تابستان 1395، صفحه 101-120
صنم ابراهیم زاده؛ ملوک السادات حسینی بهشتی

4.

تفسیری از نقد هایدگر بر مبدأ و موضوع پدیدارشناسی استعلاییِ هوسرل

دوره 13، شماره 49، بهار 1396، صفحه 23-42
احمد رجبی

5.

دیالکتیک استعلایی و هستی‌شناسی صدرایی

دوره 4، شماره 14، تابستان 1387، صفحه 61-78
حسین کلباسی اشتری

6.

مفهوم غایت در اندیشه سیاسی غرب و اسلام

دوره 4، شماره 6، تابستان 1381، صفحه 43-79
ابراهیم برزگر

7.

نگاهی بر پیوند متقابل هستی ‌شناسی ها و مدیریت دانش

دوره 1، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 101-116
آناهیتا باواخانی

8.

هستی‌شناسی از دیدگاه علامه طباطبایی و آثار و نتایج تربیتی آن

دوره 6، شماره 22، تابستان 1389، صفحه 119-138
رضا علی نوروزی؛ مهدیه کاشانی

9.

هستی‌شناسی موسیقی و اثر ادبی از دیدگاه رومن اینگاردن

دوره 12، شماره 48، زمستان 1395، صفحه 7-22
محمدرضا ابوالقاسمی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.