1.

آثار تجارت خارجی بر تقاضای بین المللی گردشگری ایران (مطالعه موردی: هند و ترکیه)

دوره 7، شماره 19، پاییز 1391، صفحه 117-137
رحیم حیدری؛ علی اکبر تقی پور؛ مجید فشاری

2.

اثر نهاد‌ها بر روی تجارت دو جانبه کشورهای منتخب خاورمیانه

دوره 15، شماره 45، زمستان 1389، صفحه 1-23

3.

عوامل موثر بر مهاجرت نیروی کار ایران

دوره 13، شماره 40، پاییز 1388، صفحه 59-75

4.

عوامل موثر بر همگرایی اقتصادی در کشورهای منطقه شرق آسیا (2012- 1980) با تأکید بر نقش ژاپن

دوره 15، شماره 57، تابستان 1394، صفحه 39-74
ناهید پور رستمی

5.

یکپارچگی اقتصادی در کشورهای حوزة خلیج فارس (استفاده از یک روش اقتصادسنجی فضایی)

دوره 7، شماره 25، زمستان 1384، صفحه 109-126

6.

گسترش جریانهای تجاری و تأثیر آن بر همگرایی درآمدی میان ایران و کشورهای خاورمیانه

دوره 9، شماره 32، بهار 1388، صفحه 119-145


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.