1.

ارتباطات دور و توسعه ملی

دوره 12، شماره 28.29، بهار 1384، صفحه 173-211
داور زارعیان

2.

بررسی رابطه بین خصوصی سازی، استفاده از ابزارهای حسابداری مدیریت و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

دوره 13، شماره 51، پاییز 1395، صفحه 55-86
زهرا دیانتی دیلمی؛ امیر علم بیگی؛ مرتضی برزگر

3.

بنگاهداری صندوقهای بازنشستگی در نظام تامین اجتماعی ایران

دوره 21، شماره 63، تابستان 1398، صفحه 271-295
مرتضی رستمی؛ حسن بادینی

4.

چالش‌های فراروی اجرای حق تأمین اجتماعی به عنوان یک حق بشری

دوره 20، شماره 60، پاییز 1397، صفحه 9-34
علی آزاددوین؛ جواد کاشانی

5.

خصوصی سازی در هندوستان

دوره 2، شماره 8، زمستان 1371، صفحه 67-82
آرام طاعتی

6.

کارایی دولت و خصوصی سازی

دوره 2، شماره 8، زمستان 1371، صفحه 55-66
جمشید پژویان

7.

مفهوم خدمات عمومی و تحول آن در پرتو دکترین کارکرد عمومی

دوره 19، شماره 56، پاییز 1396، صفحه 9-32
محمد حسین زارعی؛ مجید نجارزاده هنجنی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.