1.

بازپژوهی کارکردهای سیاق در تفسیر المیزان

دوره 7، شماره 24، پاییز 1395، صفحه 7-46
رسول محمدجعفری؛ حسن اصغرپور؛ مرتضی اوحدی

2.

پژوهشی در تحلیل مصداقی «إل یاسین» در آیۀ 130 سورۀ صافات

دوره 7، شماره 23، تابستان 1395، صفحه 77-104
مجید چهری

3.

تفاوت معناشناختی واژگان «اصطفی» و «اختار» در قرآن

دوره 7، شماره 22، بهار 1395، صفحه 69-94
سیده فاطمه شاه مرادی؛ کبری راستگو

4.

رویکردی انتقادی از منظر میزان توجّه به جایگاه سیاق در ترجمه‌های تحت‌اللّفظ، امین، معنایی و تفسیری

دوره 6، شماره 14، بهار 1395، صفحه 236-207
علی حاجی خانی؛ نوروز امینی

5.

شبهه زدایی تقابل عصمت و آیات عتاب در نمای شصت و پنجمین آیه سوره زمر

دوره 9، شماره 34، پاییز 1397، صفحه 133-156
فهیمه گلپایگانی؛ سید حسین حسینی کارنامی؛ سید علی اکبر ربیع نتاج

6.

عدم تعارض سیاق و اسباب نزول در بعضی از آیات سورة آل‌عمران

دوره 3، شماره 11، زمستان 1391، صفحه 99-114
طاهره مختاری پور؛ حسین علوی مهر

7.

فلسفه‌ی آفرینش از منظر قرآن کریم؛ مطالعه مورد پژوهانه: آیات مربوط به «آفرینش بحق» آسمان ها و زمین

دوره 9، شماره 34، پاییز 1397، صفحه 109-132
کاوس روحی برندق؛ محمد آسنجرانی؛ علی بیدسرخی

8.

نقش سیاق در تفسیر آیة تبلیغ

دوره 6، شماره 21، زمستان 1394، صفحه 137-161
عباس اسماعیلی زاده؛ محبوبه غلامی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.