1.

اسلوب بیان و شیوه‌ی مجلس گویی مولانا در آثار منثورش (با تأکید بر کتاب فیه ما فیه)

دوره 17، شماره 57، پاییز 1392، صفحه 55-78
بهمن نزهت

2.

بازخوانی غزلیات شمس از منظر کهن‌الگوی نَفْس در اندیشة یونگ

دوره 21، شماره 74، زمستان 1396، صفحه 147-166
بهنام صادقیان کلو

3.

بررسی آسیب شناسی جنگ ادیان در مثنوی معنوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1398
سمیه کیان مهر؛ خدابخش اسداللهی؛ امین نواختی مقدم

4.

بررسی استعاره‌های جهتی در غزلیات شمس

دوره 22، شماره 75، بهار 1397، صفحه 207-228
شکراله پورالخاص؛ رقیه آلیانی

5.

بررسی تصاویر مار، اژدها و متعلقات آن‌ها در غزل‌های مولوی

دوره 24، شماره 83، بهار 1399، صفحه 101-136
منصور علیزاده؛ خدابخش اسداللهی؛ ابراهیم رنجبر؛ بیژن ظهیری ناو

6.

بررسی و تحلیل سیر مراتب انسان های کمال یافته در آثار مولانا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1398
مرضیه کاظمی؛ سید علی اصغر میرباقری فرد؛ طاهره خوشحال دستجردی

7.

پرسش‌گری و امر مقدس در منظومة فکری مولوی

دوره 11، شماره 43، پاییز 1394، صفحه 71-96
لیلا پژوهنده

8.

تأملی در پیوند فکری مولوی و ابن عربی

دوره 5، شماره 11، بهار 1379، صفحه 1-30
سیدحسن امین

9.

تأویل گرایی در اندیشة مولوی و غزالی

دوره 9، شماره 34، تابستان 1392، صفحه 103-124
بتول واعظ؛ رقیه کاردل ایلواری

10.

تحلیل بازتاب ایهام تناسب و حوزه‌های معنایی آن در مثنوی

دوره 22، شماره 78، زمستان 1397، صفحه 80-55
محمد بهنام فر؛ اردشیر سنچولی جدید

11.

تحلیل کاربردهای تشبیه طنز در مثنوی معنوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1397
سید علی اصغر میرباقری فرد؛ سید محمد جلیل مصطفوی روضاتی؛ سیده مریم روضاتیان

12.

تحلیل کهن‌الگویی داستان پادشاه و کنیزک

دوره 14، شماره 45، پاییز 1389، صفحه 87-104
محمدرضا زمان احمدی

13.

تحلیل هیجان مثبت "عشق عرفانی"در مثنوی معنوی با رویکرد مثبت گرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1398
عباس تابان فرد؛ سکینه رسمی

14.

جستجو، عنصر ثابتِ بُن‌مایة اصلی داستان دقوقی در مثنوی مولوی

دوره 16، شماره 54، زمستان 1391، صفحه 109-122
شهلا خلیل الهی

15.

حضور پنهان شمس و غیرت حسام‌الدین در مثنوی

دوره 17، شماره 57، پاییز 1392، صفحه 79-100
علی حیدری

16.

زندگی خصوصی مولانا در لایه‌های پنهان نخستین داستان مثنوی

دوره 16، شماره 52، تابستان 1391، صفحه 89-118
قدرت الله طاهری

17.

سنجش حکایات مشابه مولوی با مثنوی های عطار

دوره 7، شماره 17، تابستان 1382، صفحه 134-154
علی حیدری

18.

قرآن، متغیرات و مسائل نو

دوره 2، شماره 5، تابستان 1390، صفحه 1-24
محمد عرب صالحی

19.

مبانی معرفت شناختی عشق ازدیدگاه افلاطون و مولوی با تکیه بر محاورات ضیافت، فایدروس، ثئای تتوس و دیوان شمس

دوره 15، شماره 59، پاییز 1398، صفحه 231-272
دکترروح الله هادی؛ زهرا مستفید کریق؛ دکتر سید محمد رضا حسینی بهشتی

20.

مثنوی طاقدیس و مثنوی معنوی

دوره 17، شماره 58، زمستان 1392، صفحه 91-114
حسن حیدری

21.

مطالعۀ تطبیقی تقابل و هدف در طنزهای گلستان و مثنوی (با تکیه بر نظریۀ عمومی طنز کلامی)

دوره 23، شماره 80، تابستان 1398، صفحه 228-203
سید ناصر جابری اردکانی؛ اسما حسینی

22.

مولوی و مسئله منطقی شر

دوره 12، شماره 36، تابستان 1387، صفحه 7-32
قاسم پورحسن

23.

نشانه‌شناسی نگرش‌های حروفی مولانا در کلّیات شمس تبریزی

دوره 20، شماره 67، بهار 1395، صفحه 147-178
مرتضی حیدری

24.

نمادهای جانوری نفس در متون عرفانی با تکیه بر آثار سنایی، عطّار و مولوی

دوره 18، شماره 62، زمستان 1393، صفحه 147-173
امین رحیمی؛ سیّده زهرا موسوی؛ مهرداد مرواریدContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.