1.

احساس امنیت اجتماعی ـ اقتصادی زنان پس از طلاق و ارتباط آن با سرمایه اجتماعی، مطالعه موردی شهر سبزوار.

دوره 2، شماره 8، تابستان 1395، صفحه 149-183
شفیعه قدرتی

2.

بررسی تأثیر امنیت اجتماعی بر میزان رضایت از زندگی در میان دانشجویان(مطالعه موردی: دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی و مدیریت دانشگاه آزاد تهران شمال)، مهلقا حیدری، دکتر علیرضا محسنی تبریزی

دوره 3، شماره 10، بهار 1391، صفحه 103-136

3.

بررسی تطبیقی عوامل موثر بر میزان احساس امنیت در میان مردم شهرهای همدان و یاسوج

دوره 9، شماره 36، پاییز 1397، صفحه 35-61
سیده معصومه حسینی اخگر؛ اسماعیل بلالی؛ مریم مختاری

4.

بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار (مورد مطالعه: زنان سرپرست خانوار شهر تهران) .آتنا غلام نیارمی، ابراهیم انصاری

دوره 7، شماره 26، بهار 1395، صفحه 25-60

5.

بررسی رابطۀ سرمایه اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی در میان مادران کودکان کم توان ذهنی، دکتر محمدتقی شیخی، ثریا جهان آرای، دکتر افسانه کمالی

دوره 2، شماره 8، پاییز 1390، صفحه 37-66

6.

بررسی عوامل مؤثر بر ارتکاب جرم ( مطالعه موردی زندانیان استان مرکزی)

دوره 16، شماره 46، پاییز 1388، صفحه 41-74
جعفر هزار جریبی؛ رضا صفری شالی

7.

تحلیل جامعه‌شناختی از وضعیت فرهنگ شهروندی و عوامل تبیین‌کننده آن (مورد مطالعه: شهر ایوان)، رضا همّتی، وکیل احمدی

دوره 5، شماره 18، بهار 1393، صفحه 139-183

8.

در جدال امنیت گرایی و موازین دادرسی منصفانه

دوره 1، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 7-34
عبدالعلی توجهی؛ علی دهقانی

9.

رابطه اعتماد اجتماعی و احساس امنیت در میان شهروندان تهرانی، دکتر جعفر هزارجریبی، محبوبه حامد

دوره 3، شماره 12، پاییز 1391، صفحه 31-58

10.

شاخص‌های بومی امنیت اجتماعی در مقاصد گردشگری جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 37، زمستان 1397، صفحه 57-90
سید محمد موسوی؛ جعفر آهنگران؛ اصغر افتخاری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.