1.

اثرات سیاست های پولی و مالی بر پویایی های ادوار تجاری در اقتصاد ایران

دوره 23، شماره 75، تابستان 1397، صفحه 167-203
سیاب ممی پور؛ صغری جعفری؛ زیبا ساسانیان اصل

2.

آزمون تأثیرگذاری سیاست مالی بر رشد اقتصادی

دوره 6، شماره 23، زمستان 1385، صفحه 81-112

3.

بررسی اثر تغییرات درآمدهای نفتی بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران

دوره 7، شماره 26، پاییز 1386، صفحه 103-130

4.

بررسی تطبیقی اثر افزایش درآمدهای نفتی بر سیاستگذاریهای دولت در نهادهای اقتصاد و سیاست: دو دوره‌ی 1356-1352 و 1389-1384

دوره 25، شماره 80، بهار 1397، صفحه 7-61
وحید شالچی؛ روح الله قاسمی

5.

بررسی رخداد بیماری هلندی در اقتصاد ایران و اثر آن بر رشد اقتصادی

دوره 13، شماره 50، پاییز 1392، صفحه 63-86
عباس شاکری؛ تیمور محمدی؛ حمید ناظمان؛ جواد طاهرپور

6.

پدیده کوته‌نگری در اقتصادهای نفتی با سرمایه ناکافی

دوره 13، شماره 51، زمستان 1392، صفحه 19-51
گلروز رمضان‌زاده ولیس؛ فرشاد مومنی

7.

تأثیر شوک‌های حاصل از کاهش درآمد نفت بر مخارج دولت و نقدینگی در ایران

دوره 2، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 129-145

8.

تأثیر کیفیت نهادی بر سازوکارهای تبدیل موهبت به نفرین منابع نفتی (مطالعه موردی ایران)

دوره 13، شماره 50، پاییز 1392، صفحه 17-62
فرشاد مومنی؛ فرزانه صمدیان

9.

تحلیل اقتصادی اثر افزایش درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد با رویکرد BVAR: مطالعه موردی ایران

دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 115-149
حامد صاحب هنر؛ کامران ندری

10.

تعیین مسیر تعادلی بدهی عمومی دولت و مقایسه آن با مسیر واقعی بدهی در اقتصاد ایران در چارچوب الگوی رشد درون‌زا

دوره 19، شماره 73، تابستان 1398، صفحه 119-146
علی اسکندری پور؛ داود محمودی نیا؛ آزاده یوسفی

11.

چالش‌های نظام آموزش در اقتصاد‌های متکی‌به نفت: مطالعه موردی ایران

دوره 22، شماره 73، زمستان 1396، صفحه 107-130
جواد طاهرپور؛ فرزانه صمدیان

12.

درآمدهای نفت، نهادها و ظرفیت‌های اشتغال‌‌زایی: مطالعه موردی کشورهای صادرکننده نفت (OPEC)

دوره 17، شماره 65، تابستان 1396، صفحه 51-80
فرزانه صمدیان؛ فرشاد مومنی؛ حسین امیری

13.

رابطه متغیرهای مهم کلان اقتصادی با متغیرهای عمده حسابداری در ایران

دوره 5، شماره 20، زمستان 1386، صفحه 1-35
حمیدرضا برادران شرکاء؛ س.م سید مطهری

14.

مدیریت درآمدهای نفتی با رویکرد پایداری در سرمایه گذاری دولت: مطالعه موردی اقتصاد ایران

دوره 7، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 1-49
آرش فخری زاده؛ حسین توکلیان؛ سید احمد رضا جلالی نائینی

15.

مصیبت منابع یا نهادها؟ مطالعه موردی کشورهای صادر کننده نفت

دوره 10، شماره 38، پاییز 1389، صفحه 205-233Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.