1.

بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه سلامت معنوی در مربیان مهدهای کودک شهر تهران

دوره 10، شماره 37، پاییز 1398، صفحه 71-89
زهره موسی زاده؛ سیامک طهماسبی؛ حبیب مسعودی فرید

2.

بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه نقائص کارکردهای اجرایی کودکان و نوجوانان بارکلی

دوره 8، شماره 30، تابستان 1397، صفحه 19-45
سکینه سلطانی کوهبنانی؛ سمیه زارع نژاد؛ محمدحسین سلطانی کوهبنانی؛ کبری باذری

3.

ویژگی های روان سنجی پرسشنامه آگاهی فراشناختی و رابطه آن با اهداف پیشرفت در دانش آموزان دختر متوسطه دوره دوم شهر شهریار

دوره 10، شماره 37، پاییز 1398، صفحه 137-167
شیرین کوشکی؛ اعظم شوندی

4.

ویژگی های روانسنجی پرسشنامه بدرفتاری روان شناختی

دوره 8، شماره 32، تابستان 1397، صفحه 127-141
حسن جعفری؛ سمانه محمدپور؛ عزت اله قدم پور؛ مسلم قبادیان

5.

ویژگی های روان سنجی مقیاس یادگیری اجتماعی هیجانی دانش آموزان پسر پایه های سوم و چهارم شهر اصفهان

دوره 4، شماره 13، پاییز 1392، صفحه 193-211
سمیه جمالی پاقلعه؛ احمد عابدی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.