1.

اثرات تحریم‌های بین‌المللی و سایر عوامل تأثیرگذار بر نرخ تورم در ایران (1360-1393)

دوره 23، شماره 74، بهار 1397، صفحه 33-57
عبدالرسول صادقی؛ سیدکمیل طیبی

2.

اثرات سیاست های پولی و مالی بر پویایی های ادوار تجاری در اقتصاد ایران

دوره 23، شماره 75، تابستان 1397، صفحه 167-203
سیاب ممی پور؛ صغری جعفری؛ زیبا ساسانیان اصل

3.

اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 36، پاییز 1387، صفحه 135-152

4.

اثر مخارج دولت، نقدینگی و ساختار بازار بر توسعه مالی بازار سهام

دوره 14، شماره 53، تابستان 1393، صفحه 109-142
مهدیه اکبری روشن؛ عباس شاکری

5.

ارائه مدلی برای اندازه گیری رابطه ی بین ریسک های مالی و نسبت های مالی

دوره 16، شماره 63، پاییز 1398، صفحه 109-127
بختیار استادی؛ پروین تدریسی پژو

6.

آزمون نظریه مقداری پول در ایران و بررسی اثربخشی سیاست تثبیت قیمتها با استفاده از مدل‌های گارچ

دوره 8، شماره 29، تابستان 1387، صفحه 205-225

7.

پیش‌بینی نحوه اثرگذاری عوامل موثر بر تورم با استفاده از مدل‌های میانگین‌گیری پویا

دوره 18، شماره 71، زمستان 1397، صفحه 261-311
مجید بابائی؛ حسین توکلیان؛ عباس شاکری

8.

تأثیر شوک‌های حاصل از کاهش درآمد نفت بر مخارج دولت و نقدینگی در ایران

دوره 2، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 129-145

9.

عوامل اسمی و واقعی مؤثر بر تورم در ایران – رهیافت خود رگرسیون برداری (VAR)

دوره 5، شماره 16، پاییز 1382، صفحه 69-99
رضا نصر اصفهانی؛ کاظم یاوری

10.

فراتحلیل کیفی نقش اصلاحات بودجه ‏ای در مهار تورم متوسط مزمن اقتصاد ایران

دوره 24، شماره 80، پاییز 1398، صفحه 151-202
مهدی حاج امینی

11.

یک الگوی ساختاری VAR برای اقتصاد ایران

دوره 10، شماره 36، بهار 1389، صفحه 87-113

12.

همبستگی شاخص های سنتی نقدینگی و شاخص های نوین نقدینگی

دوره 2، شماره 7، پاییز 1383، صفحه 55-76
محسن خوش طینت؛ زهیر نمازیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.