1.

ارزیابی تجربی نظریه‌ اینگلهارت در ایران: ارتباط توسعه با دینداری دکتر محمدرضا طالبان* مهدی رفیعی بهابادی**

دوره 18، شماره 55، زمستان 1390، صفحه 216-243

2.

افلاطون، طلایه‌دار بحث حسن و قبح عقلی (نگاهی به محاوره ائوثوفرون)

دوره 1، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 5-15
حسن فتحی

3.

الگوی رابطه دینداری و سلامت روان دانشجویان: تفاوت های جنسیتی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 151-171
رقیه موسوی؛ سعید اکبری زرد خانه

4.

بررسی‌ ترجیحات ارزشی‌ بین نسلی و عوامل‌ اجتماعی‌ مؤثر بر آن در شهر سنندج

دوره 24، شماره 78، پاییز 1396، صفحه 117-156
جمال ادهمی؛ یعقوب احمدی؛ ابراهیم جعفری

5.

بررسی جامعه‌شناسی برخی از عوامل موثر بر میزان دینداری(مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)، دکتر کریم رضادوست، دکتر علی‌حسین حسین‌زاده، حلیمه مصطفایی دولت‌آباد

دوره 3، شماره 10، بهار 1391، صفحه 1-38

6.

بررسی چگونگی جمع‌گرایی در مسئولیت‌پذیری اجتماعی (مطالعه موردی شهروندان شهر کاشان) - ابوتراب طالبی* امیرحسین بحری‌پور

دوره 21، شماره 66، پاییز 1393، صفحه 38-72

7.

بررسی فردگرایی خودخواهانه و عوامل مرتبط با آن در بین دانشجویان دانشگاه شیراز( با تأکید بر طبقه آنها )

دوره 24، شماره 79، زمستان 1396، صفحه 1-31
طاهره قادری؛ زهرا القونه

8.

بررسی میزان انطباق رفاه ذهنی با رفاه عینی و تأثیر عوامل اجتماعی مؤثر بر آن (با تأکید بر بررسی تأثیر متغیرهای دینداری، وضعیت قومی و احساس آزادی) مطالعه موردی: شهروندان استان‌های کردستان و سمنان

دوره 10، شماره 38، بهار 1398، صفحه 121-177
محمد سعید ذکایی؛ نادر مروتی

9.

بررسی مقایسه‌ای تأثیر دینداری و نگرش‌‌های جنسیتی بر قصد فرزندآوری به تفکیک جنسیت در شهر تهران .

دوره 8، شماره 32، پاییز 1396، صفحه 171-202
فاطمه مدیری

10.

پژوهشی در باب رابطه دینداری و اعتماد اجتماعی

دوره 17، شماره 49، تابستان 1389، صفحه 185-217
علیرضا افشانی

11.

تبیین سطح و نوع دینداری دانشجویان دانشگاه‌های شهر قم

دوره 20، شماره 62، پاییز 1392، صفحه 47-92
طاهره قادری

12.

تحلیلی بر رابطه دینداری و سرمایه اجتماعی دربین دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره 15، شماره 41، تابستان 1387، صفحه 35-65
علی ربانی؛ محمد گنجی

13.

دینداری و احساس امنیت (مطالعه موردی دانش‌آموزان دختر شهر تهران)، دکتر فریبا شایگان

دوره 4، شماره 15، تابستان 1392، صفحه 169-199

14.

رابطه دینداری و حمایت اجتماعی با شیوه‌های مقابله با تنیدگی در مادران دارای کودکان با نیازهای ویژه

دوره 5، شماره 18، تابستان 1394، صفحه 89-99
عیسی جعفری؛ علی اسماعیلی؛ اکبر عطادخت

15.

عوامل مرتبط با مدیریت نمایشی بدن، دکتر طاهره قادری، مریم سیفی

دوره 5، شماره 17، زمستان 1392، صفحه 69-104

16.

گونه شناسی زیارت و دینداری زائران معنا کاوی کنش زیارت زائران امام رضا (ع) - ابوتراب طالبی* الهه براق علی پور

دوره 22، شماره 69، تابستان 1394، صفحه 75-106

17.

مدل بندی و تعیین اولویت عوامل مؤثر بر قصدگزارش تقلب های مالی توسط حسابداران

دوره 13، شماره 49، بهار 1395، صفحه 1-28
محمد نمازی؛ فهیمه ابراهیمی

18.

مدل پیش‌بین رضامندی زندگی بر اساس سازه‌های روانشناسی مثبت‌گرا

دوره 6، شماره 21، زمستان 1394، صفحه 32-55
محمود نجفی؛ حسن احدی؛ فرامرز سهرابی؛ علی دلاور

19.

میزان اعتماد اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در بین جانبازان بنیاد شهید وامور ایثارگران شهر ری، دکتر سید احمد حسینی، پژمان احمدی

دوره 2، شماره 8، پاییز 1390، صفحه 87-120

20.

نقش تاب آوری، معنویت و دینداری در پیش بینی رضایتمندی از زندگی در سالمندان

دوره 3، شماره 12، زمستان 1391، صفحه 1-20
یوسف اعظمی؛ عبدالله معتمدی؛ یونس دوستیان؛ محمد جلالوند؛ محسن فرزانگانContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.