1.

اثر رشد اقتصادی بر فقر و نابرابری درآمد در ایران : اندازه گیری شاخص رشد به نفع فقیر

دوره 8، شماره 29، زمستان 1385، صفحه 113-141

2.

ارزیابی آثار جهانی شدن بر فقر مطالعه موردی کشورهای در حـال تـوسعـه

دوره 10، شماره 36، بهار 1389، صفحه 223-254

3.

اندازه‌گیری شاخصهای فقر براساس عملکرد تغذیه‌ای خانوارهای ایرانی

دوره 9، شماره 34، پاییز 1388، صفحه 205-231

4.

برآورد اثر رشد اقتصادی بر فقر در ایران

دوره 9، شماره 30، بهار 1386، صفحه 23-52

5.

بررسی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم مصرف انرژی در بخش‌های منتخب اقتصادی بر فقر و نابرابری در ایران

دوره 5، شماره 19، تابستان 1395، صفحه 1-51
مجید آقایی؛ مهدیه رضاقلی زاده

6.

بررسی ظرفیت‌های اقتصادی اجتماعی تعاونی‌ها در برقراری توسعۀ پایدار، دکتر کاوۀ سرمست

دوره 2، شماره 8، پاییز 1390، صفحه 121-152

7.

بررسی وضعیت فقردر مناطق شهری و روستایی استان فارس

دوره 9، شماره 34، پاییز 1388، صفحه 233-264

8.

برهان افول: احتجاج ابراهیم(ع) بر توحید ربوبی

دوره 8، شماره 26، بهار 1396، صفحه 63-86
محسن میری

9.

بسترهایِ مداخله کیفری در حوزه فقر؛ از سیاستِ جنگ با فقر تا سیاستِ جنگ با فقرا

دوره 7، شماره 26، بهار 1398، صفحه 75-107
مرتضی عارفی؛ محمد جعفر حبیب زاده؛ جلیل امیدی؛ محمد فرجیها

10.

تأثیر جهانی شدن بر توسعه اجتماعی با تأکید بر شرایط اجتماعی ایران، دکتر غلامرضا لطیفی، طاهره داودوندی

دوره 1، شماره 3، تابستان 1389، صفحه 179-202

11.

تعیین‏ کننده ‏های فقر ‏خانوارهای شهری ایران در سال 1388 کاربرد مدل داده‏ های تابلویی با متغیر وابسته محدود

دوره 13، شماره 49، تابستان 1392، صفحه 101-116
سمانه ابراهیم پور؛ زهرا میلا علمی

12.

تفکر فقر خویش را بپذیرد

دوره 3، شماره 11.10، پاییز 1386، صفحه 121-128
احمدعلی حیدری

13.

چرخش مفهومی و نظری از فقر به سازة مطرودیت اجتماعی، رضا امیدی، دکتر غلامرضا غفاری

دوره 1، شماره 4، پاییز 1389، صفحه 35-66

14.

چگونگی بر ساخته شدن واقعیت فقر برای فقرا (مقایسه زنان زیر پوشش "جمعیت امام علی(ع)" با مردان زیر پوشش این جمعیت)، دکتر طاهره قادری، مرضیه افضلی

دوره 2، شماره 7، تابستان 1390، صفحه 99-136

15.

رابطه بین مصرف حامل‌های مختلف انرژی، رشد اقتصادی، نابرابری و فقر در ایران

دوره 23، شماره 74، بهار 1397، صفحه 97-189
مجید آقایی؛ مهدیه رضاقلی زاده

16.

شناسایی عوامل موثر بر تامین مالی خرد در ایران

دوره 17، شماره 65، تابستان 1396، صفحه 199-222
محمد‌جواد محقق‌نیا؛ علی اکبری باوفا گلیان

17.

عاملیت انسانی و فقر بررسی ارتباط کنش موثر فردی با فقر اقتصادی در مهاجرین حاشیه‌نشین کلانشهر تبریز، دکتر محمد شیخی، ابوالفضل امانیان

دوره 1، شماره 4، پاییز 1389، صفحه 67-92

18.

عوامل اصلی در فرآیند توسعه پایدار: مردم، منابع، فضاها و نقش مشارکت مردمی در آن

دوره 10، شماره 22، تابستان 1382، صفحه 103-130
محمود جمعه پورContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.