1.

ارایه و آزمون الگویی جدید برای تبیین اندازه دولت

دوره 13، شماره 49، تابستان 1392، صفحه 117-150
فرشته محمدیان؛ حمید آماده؛ عباس شاکری

2.

الزامات بکارگیری ابزار سلف جهت بهبود نااطمینانی بازار ارز با رویکرد نرخ حقیقی

دوره 16، شماره 63، زمستان 1395، صفحه 61-98
حسین باستانزاد؛ پدرام داودی

3.

اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران؛ روش رگرسیون آستانه‌ای

دوره 14، شماره 42، بهار 1389، صفحه 189-207

4.

بررسی ارتباط غیرخطی بین متغیرهای کلان اقتصادی و اندازه دولت در ایران

دوره 23، شماره 75، تابستان 1397، صفحه 21-50
حسن حیدری؛ آرش رفاح کهریز

5.

بررسی تاثیر توسعه مالی بر فرار مالیاتی در ایران

دوره 19، شماره 72، بهار 1398، صفحه 105-139
طیبه چمن؛ پریسا مهاجری؛ علی عرب مازار یزدی

6.

بررسی تأثیر کوتاه‌مدت و بلند‌مدت اندازه دولت بر رشد اقتصادی ایران طی 1390-1353 (با استفاده از آزمون کرانه‌ها)

دوره 18، شماره 54، بهار 1392، صفحه 27-53

7.

بررسی تطبیقی اثر کارایی و جبرانی باز بودن اقتصاد بر اندازه دولت در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

دوره 18، شماره 70، پاییز 1397، صفحه 151-184
منیره رفعت؛ مصطفی عمادزاده؛ زهرا قندهاری علویجه

8.

بررسی رابطه میان باز بودن اقتصاد و اندازه دولت

دوره 13، شماره 48، بهار 1392، صفحه 79-107
رضا اکبریان؛ محمدرضا کارکن

9.

بررسی عوامل مؤثر بر تجارت درون صنعتی تولید خودروهای سواری: با تأکید بر نقش نوآوری

دوره 23، شماره 77، زمستان 1397، صفحه 73-106
زهرا نجفی؛ مجید صامتی؛ کریم آذربایجانی

10.

تأثیر اندازه دولت و حکمرانی خوب بر توسعه انسانی با بکارگیری رگرسیون موزون جغرافیایی

دوره 19، شماره 58، بهار 1393، صفحه 153-181
هادی رفیعی دارانی؛ ناصر شاهنوشی

11.

کارایی اقتصادی و اندازه دولت

دوره 6، شماره 21، تابستان 1385، صفحه 151-166
علی سوری

12.

کوچک سازی دولت؛راهبردی موثر برای تراکم زدایی حقوقی-اداری از تهران

دوره 21، شماره 65، زمستان 1398، صفحه 43-74
ولی رستمی؛ محمد زرشگیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.