1.

ارتباط گرایش به کارآفرینی، قابلیت بازاریابی و عملکرد شرکت با نقش تعدیل‌تر شدت رقابت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای

دوره 7، شماره 27، بهار 1398، صفحه 59-102
محمدمهدی مظفری؛ مهدی اجلی؛ راحیل گرمه‌ای

2.

ارزیابی تاثیرگذاری اقتصاد دانش‌بنیان بر رشد اقتصادی در چارچوب مدل رشد درون‌زای گسترش‌یافته

دوره 18، شماره 68، بهار 1397، صفحه 187-218
علی اصغر سالم

3.

ارزیابی نقش رهبری تحول‌آفرین‌ در بروز آوای سازمانی" تحلیلی بر نقش واسطه‌ای فناوری اطلاعات و ارتباطات"

دوره 3، شماره 11، بهار 1394، صفحه 1-24
محمدرضا اردلان؛ سیروس قنبری؛ محمدفائق محمدی

4.

بررسی و تحلیل موانع به‌ کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش با رویکرد روش کیفی (مورد مطالعه:هوشمند‌سازی مدارس در شهر بندرعباس)

دوره 2، شماره 6، زمستان 1392، صفحه 77-104
محمدرضا بهبودی؛ محمد فتح ا للهی فر

5.

تأثیر یادگیری تلفیقی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی بر خودکارآمدی دانش‌آموزان متوسطه دوم در درس ریاضی

دوره 1، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 7-22
منیره موحدی؛ محمدصادق اسماعیلی‌فر؛ نادیا غلامی پور

6.

تأثیر آموزش مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه عدالت آموزشی

دوره 8، شماره 23، بهار 1391، صفحه 2-28
حبیب ا... سیاری؛ پیمان لطفی پور؛ اسماعیل کاظم پور

7.

تاثیرفن آوری اطلاعات و ارتباطات و سرریزهای آن بر رشد اقتصادی کشورهای جهان

دوره 9، شماره 33، زمستان 1386، صفحه 75-103

8.

رابطه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات با خودکارآمدی و عملکرد شغلی کارکنان ستادی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

دوره 2، شماره 6، زمستان 1394، صفحه 99-122
فریبا بختیاری؛ گلنسا گلینی مقدم

9.

رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری در تبیین رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و بحران هویت در بین دانشجویان

دوره 7، شماره 27، پاییز 1395، صفحه 67-81
مهدی کلانتری

10.

طراحی مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی کتابخانه‌های دانشگاهی

دوره 4، شماره 13، زمستان 1396، صفحه 107-140
پیام حنفی زاده؛ علی حسین نورافروز

11.

فراتحلیل نقش کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در جریان آموزش و یادگیری بر پیشرفت تحصیلی فراگیران

دوره 3، شماره 9، زمستان 1395، صفحه 23-52
زهرا بیگدلی؛ مهدی معینی کیا؛ عادل زاهد بابلان؛ علی خالق خواه

12.

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در رابطه بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نابرابری درآمد: شواهدی از کشورهای