1.

اثر بازتوزیع درآمد بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران با استفاده از مدل شبه داده ستانده

دوره 10، شماره 37، تابستان 1389، صفحه 167-192

2.

اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در ایران

دوره 10، شماره 34، بهار 1387، صفحه 99-124

3.

ارزیابی آثار جهانی شدن بر فقر مطالعه موردی کشورهای در حـال تـوسعـه

دوره 10، شماره 36، بهار 1389، صفحه 223-254

4.

ارزیابی عوامل موثر بر نابرابری درآمدی در جامعه

دوره 19، شماره 61، زمستان 1393، صفحه 117-147

5.

بررسی اثرات شوک‌های اقتصاد کلان بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران

دوره 13، شماره 38، بهار 1388، صفحه 31-52

6.

بررسی اثر سیکل‌های تجاری بر توزیع درآمد در ایران

دوره 18، شماره 56، پاییز 1392، صفحه 187-203
علیرضا اقبالی؛ علیرضا جرجرزاده؛ معصومه کیانی

7.

بررسی اثر وفور منابع طبیعی (نفت و گاز) بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال اثرگذاری بر توزیع درآمد

دوره 4، شماره 14، بهار 1394، صفحه 89-122
محمد رضایی؛ کاظم یاوری؛ مرتضی عزتی؛ منصور اعتصامی

8.

بررسی تأثیر توسعه مالی بر توزیع درآمد در ایران

دوره 11، شماره 40، بهار 1390، صفحه 1-29

9.

بررسی تحولات توزیع درآمدها در دوره هدفمندسازی یارانه‌ها: یک شبیه سازی خرد با در نظر گرفتن قدرت های خرید

دوره 17، شماره 65، تابستان 1396، صفحه 1-24
علی مزیکی

10.

بررسی توزیع درآمد بازنشستگان

دوره 2، شماره 7، زمستان 1379، صفحه 79-100
مهنوش عبداله میلانی

11.

بررسی رابطه بلندمدت بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران

دوره 5، شماره 18، پاییز 1384، صفحه 113-137
محمد حسین مهدوی عادلی؛ علی رنجبرکی

12.

بررسی رابطه توزیع درآمد و تقاضای پول در ایران

دوره 7، شماره 25، تابستان 1386، صفحه 75-99

13.

بررسی عوامل موثر بر پس انداز بخش خصوصی در ایران طی دوره 1347 1380

دوره 7، شماره 23، تابستان 1384، صفحه 119-145
جاوید بهرامی؛ پروانه اصلانی

14.

تاثیر تغییرات قیمت‌های نسبی بر نابرابری توزیع درآمد در ایران

دوره 18، شماره 71، زمستان 1397، صفحه 1-19
سهیلا پروین؛ مهنوش عبدالله میلانی؛ وحید رضائی

15.

تأثیر شهرنشینی بر سرعت همگرایی توزیع درآمد شهری و روستایی در استان‌های منتخب کشور ایران (با رویکرد اقتصاد سنجی فضایی)

دوره 15، شماره 57، تابستان 1394، صفحه 109-140
علیرضا شکیبایی؛ زهرا کمال‌الدینی؛ فاطمه طالقانی؛ محمدرضا احمدی‌نژاد

16.

تأثیر کاهش نرخ تعرفه کالاهای وارداتی بر سطح اشتغال و توزیع درآمد بین خانوارهای شهری و روستایی

دوره 9، شماره 35، زمستان 1388، صفحه 89-111

17.

تحلیل اقتصادی اثر افزایش درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد با رویکرد BVAR: مطالعه موردی ایران

دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 115-149
حامد صاحب هنر؛ کامران ندری

18.

رشد اقتصادی و طبقه متوسط

دوره 15، شماره 56، بهار 1394، صفحه 1-42
سهیلا پروین

19.

وضع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص و شبیه سازی آثار آن بر درآمدهای مالیاتی دولت و توزیع درآمد

دوره 15، شماره 58، پاییز 1394، صفحه 61-82
علی نصیری اقدم؛ اشرف رزمیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.