کلیدواژه‌ها = توزیع درآمد
تعداد مقالات: 18

1

اثر بازتوزیع درآمد بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران با استفاده از مدل شبه داده ستانده

دوره 10، شماره 37، تابستان 1389، صفحه 167-192

2

اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در ایران

دوره 10، شماره 34، بهار 1387، صفحه 99-124

3

ارزیابی آثار جهانی شدن بر فقر مطالعه موردی کشورهای در حـال تـوسعـه

دوره 10، شماره 36، بهار 1389، صفحه 223-254

4

ارزیابی عوامل موثر بر نابرابری درآمدی در جامعه

دوره 19، شماره 61، زمستان 1393، صفحه 117-147

5

بررسی اثرات شوک‌های اقتصاد کلان بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران

دوره 13، شماره 38، بهار 1388، صفحه 31-52

6

بررسی اثر سیکل‌های تجاری بر توزیع درآمد در ایران

دوره 18، شماره 56، پاییز 1392، صفحه 187-203
علیرضا اقبالی؛ علیرضا جرجرزاده؛ معصومه کیانی

7

بررسی اثر وفور منابع طبیعی (نفت و گاز) بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال اثرگذاری بر توزیع درآمد

دوره 4، شماره 14، بهار 1394، صفحه 89-122
محمد رضایی؛ کاظم یاوری؛ مرتضی عزتی؛ منصور اعتصامی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jiee.2015.1064

8

بررسی تأثیر توسعه مالی بر توزیع درآمد در ایران

دوره 11، شماره 40، بهار 1390، صفحه 1-29

9

بررسی تحولات توزیع درآمدها در دوره هدفمندسازی یارانه‌ها: یک شبیه سازی خرد با در نظر گرفتن قدرت های خرید

دوره 17، شماره 65، تابستان 1396، صفحه 1-24
علی مزیکی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/joer.2017.7844

10

بررسی رابطه بلندمدت بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران

دوره 5، شماره 18، پاییز 1384، صفحه 113-137

11

بررسی رابطه توزیع درآمد و تقاضای پول در ایران

دوره 7، شماره 25، تابستان 1386، صفحه 75-99

12

بررسی عوامل موثر بر پس انداز بخش خصوصی در ایران طی دوره 1347 1380

دوره 7، شماره 23، تابستان 1384، صفحه 119-145

13

تاثیر تغییرات قیمت‌های نسبی بر نابرابری توزیع درآمد در ایران

دوره 18، شماره 71، زمستان 1397، صفحه 1-19
سهیلا پروین؛ مهنوش عبدالله میلانی؛ وحید رضائی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/joer.2018.9827

14

تأثیر شهرنشینی بر سرعت همگرایی توزیع درآمد شهری و روستایی در استان‌های منتخب کشور ایران (با رویکرد اقتصاد سنجی فضایی)

دوره 15، شماره 57، تابستان 1394، صفحه 109-140
علیرضا شکیبایی؛ زهرا کمال‌الدینی؛ فاطمه طالقانی؛ محمدرضا احمدی‌نژاد

15

تأثیر کاهش نرخ تعرفه کالاهای وارداتی بر سطح اشتغال و توزیع درآمد بین خانوارهای شهری و روستایی

دوره 9، شماره 35، زمستان 1388، صفحه 89-111

16

تحلیل اقتصادی اثر افزایش درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد با رویکرد BVAR: مطالعه موردی ایران

دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 115-149
حامد صاحب هنر؛ کامران ندری

17

رشد اقتصادی و طبقه متوسط

دوره 15، شماره 56، بهار 1394، صفحه 1-42
سهیلا پروین

18

وضع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص و شبیه سازی آثار آن بر درآمدهای مالیاتی دولت و توزیع درآمد

دوره 15، شماره 58، پاییز 1394، صفحه 61-82
علی نصیری اقدم؛ اشرف رزمیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.