1.

ارزیابی عوامل موثر بر نابرابری درآمدی در جامعه

دوره 19، شماره 61، زمستان 1393، صفحه 117-147

2.

برآورد شاخص‌های نابرابری شهری و روستایی استان‌های ایران طی برنامه‌های توسعه پنج ‌ساله .

دوره 9، شماره 33، زمستان 1396، صفحه 169-200
سعید ابراهیمی؛ سیدکمال صادقی؛ محمدباقر بهشتی؛ رضا رنج پور

3.

بررسی توزیع درآمد بازنشستگان

دوره 2، شماره 7، زمستان 1379، صفحه 79-100
مهنوش عبداله میلانی

4.

بررسی عوامل موثر بر پس انداز بخش خصوصی در ایران طی دوره 1347 1380

دوره 7، شماره 23، تابستان 1384، صفحه 119-145
جاوید بهرامی؛ پروانه اصلانی

5.

بررسی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران با رویکرد اقتصادسنجی بیزینی

دوره 19، شماره 61، زمستان 1393، صفحه 83-116

6.

تأثیر آموزش رسمی بر توزیع درآمد ایران

دوره 9، شماره 30، بهار 1386، صفحه 53-76

7.

تأثیر شهرنشینی بر سرعت همگرایی توزیع درآمد شهری و روستایی در استان‌های منتخب کشور ایران (با رویکرد اقتصاد سنجی فضایی)

دوره 15، شماره 57، تابستان 1394، صفحه 109-140
علیرضا شکیبایی؛ زهرا کمال‌الدینی؛ فاطمه طالقانی؛ محمدرضا احمدی‌نژاد

8.

نابرابری در دسترسی به مسکن در حوزه‌های شهری برحسب خصوصیات اجتماعی و اقتصادی خانوارها (کاربرد ضریب جینی)

دوره 3، شماره 4، بهار 1397، صفحه 159-181
محمد حسین امجدی؛ علیرضا شکیبایی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.