کلیدواژه ها = اقلام تعهدی اختیاری
تعداد مقالات: 12

1

اثر مدیریت سود بر مربوط بودن اطلاعات صورتهای مالی

مطالعات تجربی حسابداری مالی
دوره 8، شماره 31، پاییز 1389، صفحه 33-60
ویدا مجتهدزاده؛ سمانه صادقی عسکری

2

اثر مدیریت سود بر مربوط بودن معیارهای سود و ارزش دفتری در تعیین ارزش شرکت: مقایسه اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت و بلند مدت

مطالعات تجربی حسابداری مالی
دوره 6، شماره 23، پاییز 1387، صفحه 1-18
محمد عرب مازاریزدی؛ محمود مصطفی زاده

3

اثر مشکل نمایندگی جریان نقد آزاد بر همزمانی بازده سهام و کیفیت گزارشگری مالی

مطالعات تجربی حسابداری مالی
دوره 13، شماره 51، پاییز 1395، صفحه 121-144
سید عباس هاشمی؛ شادی جندقیان

4

بررسی تاثیر مدیریت سود، اندازه شرکت و نسبتهای سودآوری بر ساختار سرمایه

مطالعات تجربی حسابداری مالی
دوره 7، شماره 25، بهار 1388، صفحه 87-103
محمد علی آقایی؛ علی اکبر جوان؛ محمد ناظمی اردکانی؛ ابراهیم موسوی

5

بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی با هزینه سرمایه سهام عادی و مدیریت سود

مطالعات تجربی حسابداری مالی
دوره 7، شماره 26، تابستان 1388، صفحه 79-100
غلامرضا کردستانی

6

تاثیر ارزشگذاری بالای سهام بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری

مطالعات تجربی حسابداری مالی
دوره 12، شماره 45، بهار 1393، صفحه 31-80
ناصر ایزدی نیا؛ مهدی میرزائی

7

تاخیر اعلان سود و مدیریت سود

مطالعات تجربی حسابداری مالی
دوره 7، شماره 28، زمستان 1388، صفحه 115-141
علیرضا مهرآذین

8

رابطه بین مدیریت سود و کیفیت افشاء

مطالعات تجربی حسابداری مالی
دوره 5، شماره 17، بهار 1386، صفحه 173-212
حمید بداغی؛ حمیدرضا بزاززاده

9

رابطه سازوکارهای حاکمیت شرکتی، نسبت بدهی ها، اندازه شرکت با مدیریت سود

مطالعات تجربی حسابداری مالی
دوره 6، شماره 24، زمستان 1387، صفحه 79-115
یحیی حساس یگانه؛ صابر شعری؛ سید حسین خسرونژاد

10

عدم اطمینان محیطی و استفاده مدیران از اقلام تعهدی اختیاری

مطالعات تجربی حسابداری مالی
دوره 8، شماره 32، زمستان 1389، صفحه 103-119
مهدی سدیدی؛ سجاد ابراهیمی درده

11

کیفیت گزارش مالی، ریسک اطلاعاتی و هزینه سرمایه

مطالعات تجربی حسابداری مالی
دوره 6، شماره 21، بهار 1387، صفحه 1-30
محمد عرب مازار یزدی؛ سید محمد طالبیان

12

مطالعه اثر رشد شرکت بر ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری با بازده سهام

مطالعات تجربی حسابداری مالی
دوره 13، شماره 52، زمستان 1395، صفحه 83-118Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.