حقیقت, حمید, رحیم پور, محمد, خوانساری, نیکو, قربانی, رامین. (1396). بررسی تاثیر همبستگی بین سود و زمانبندی اعلان آن بر کیفیت اقلام تعهدیp. , 14(53), 91-112. doi: 10.22054/qjma.2017.8004
حمید حقیقت; محمد رحیم پور; نیکو خوانساری; رامین قربانی. "بررسی تاثیر همبستگی بین سود و زمانبندی اعلان آن بر کیفیت اقلام تعهدیp". , 14, 53, 1396, 91-112. doi: 10.22054/qjma.2017.8004
حقیقت, حمید, رحیم پور, محمد, خوانساری, نیکو, قربانی, رامین. (1396). 'بررسی تاثیر همبستگی بین سود و زمانبندی اعلان آن بر کیفیت اقلام تعهدیp', , 14(53), pp. 91-112. doi: 10.22054/qjma.2017.8004
حقیقت, حمید, رحیم پور, محمد, خوانساری, نیکو, قربانی, رامین. بررسی تاثیر همبستگی بین سود و زمانبندی اعلان آن بر کیفیت اقلام تعهدیp. , 1396; 14(53): 91-112. doi: 10.22054/qjma.2017.8004