1.

آزمون تجربی مربوط بودن و محتوای اطلاعاتی مدل گزارشگری مالی سرمایه انسانی مبتنی بر سرمایه

صفحه 9-44
علی ثقفی؛ قاسم بولو؛ نرگس رضاپور

2.

تدوین الگوی رابطه بین متغیرهای کیفیت حسابرسی با استفاده از رویکرد علت و معلولی سیستمهای پویا

صفحه 45-70
غلامحسین مهدوی؛ نویدرضا نمازی

3.

چسبندگی و ضدچسبندگی هزینه های غیرتولیدی در شرکتهای ایرانی

صفحه 71-90
غلامحسین اسدی؛ بهزاد بیگ پناهی

4.

بررسی تاثیر همبستگی بین سود و زمانبندی اعلان آن بر کیفیت اقلام تعهدیp

صفحه 91-112
حمید حقیقت؛ محمد رحیم پور؛ نیکو خوانساری؛ رامین قربانی

5.

فرضیة سیاسی و کیفیت گزارشگری مالی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 113-142
غلامرضا منصورفر؛ بهمن قادری؛ فاطمه دانشیار

6.

رابطه بین حاکمیت شرکتی و معامله با اشخاص وابسته

صفحه 143-172
محمد حسین صفرزاده؛ ساجده طاوسی

7.

تأثیر کیفیت حسابرسی بر دقت پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی

صفحه 173-198
حسن زلقی؛ امین امیر بختیاروند


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.