کرم زادگان, زهرا. (1398). تحلیل مقایسه‌ای عوامل سازندة ابهام در کتاب سیبویه و ترجمة آن بر اساس عناصر انسجام دستوری. , 9(20), 300-273. doi: 10.22054/rctall.2019.45847.1414
زهرا کرم زادگان. "تحلیل مقایسه‌ای عوامل سازندة ابهام در کتاب سیبویه و ترجمة آن بر اساس عناصر انسجام دستوری". , 9, 20, 1398, 300-273. doi: 10.22054/rctall.2019.45847.1414
کرم زادگان, زهرا. (1398). 'تحلیل مقایسه‌ای عوامل سازندة ابهام در کتاب سیبویه و ترجمة آن بر اساس عناصر انسجام دستوری', , 9(20), pp. 300-273. doi: 10.22054/rctall.2019.45847.1414
کرم زادگان, زهرا. تحلیل مقایسه‌ای عوامل سازندة ابهام در کتاب سیبویه و ترجمة آن بر اساس عناصر انسجام دستوری. , 1398; 9(20): 300-273. doi: 10.22054/rctall.2019.45847.1414