1.

تبیین و بررسی مفهوم تاب‌آوری اجتماعی و ارزیابی تحلیلی شاخص‌‌های اندازه‌گیری آن.

صفحه 1-31
عزت اله سام آرام؛ سمانه منصوری

2.

تاثیر شبکه‌‌های اجتماعی مجازی بر هویت نهاد خانواده

صفحه 33-60
جعفر حسین پور؛ علی مومنی

3.

تعیین کننده‌‌های سلامتِ اجتماعی شهروندان منطقه 12 تهران.

صفحه 61-96
محمد باقر تاج الدین

4.

تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت مرد‌می‌ در ساماندهی بافت‌‌های فرسوده شهری مطالعه موردی: منطقه 3 شهر زاهدان.

صفحه 97-137
حسین ابراهیم زاده؛ اباذر اشتری مهرجردی؛ فاضل حاجیزاده

5.

مقایسه تطبیقی مفاهیم «مکان» و «خارج از مکان» در توسعه اجتماعی شهر از دیدگاه روانشناسی محیطی.

صفحه 139-170
علیرضا بندرآباد

6.

بررسی مقایسه‌ای تأثیر دینداری و نگرش‌‌های جنسیتی بر قصد فرزندآوری به تفکیک جنسیت در شهر تهران .

صفحه 171-202
فاطمه مدیری

7.

ارائه و تبیین ارکان جهت‌ساز الگوی راهبردی رفاه عمومی، بر اساس تحلیل محتوی آرا و اندیشه‌‌های امام خمینی(ره).

صفحه 203-235
میر هاشم موسوی دیجوجین؛ محمد زاهدی وفا


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.