دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، زمستان 1397، صفحه 205-234، صفحه 9-289  XML

1

شرط تعیین مرجع رسیدگی در رویه داوری تجاری بین المللی با تکیه بر آرای ایکسید

صفحه 9-34
علیرضا ابراهیم گل؛ مهدی حقیقیان
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jplr.2018.26583.1685

2

اثر ارتباط دعاوی مدنی بر سرایت شکایت پذیری آرا در ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی

صفحه 35-58
مهدی حسن زاده؛ بدیع فتحی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jplr.2018.26769.1692

3

بررسی ویژگی‌های عدالت مطلوب در ماده اول قانون مسئولیت مدنی ایران در مقایسه با نظریه‌ عدالت توزیعی جان راولز

صفحه 59-88
حبیب اله رحیمی؛ فاطمه طرف
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jplr.2018.22442.1577

4

مراجع رقابتی و تعدیل ادغامهای پیشنهادی (با تأکید بر مسائل حوزه مالکیتهای فکری)

صفحه 89-116
ابراهیم رهبری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jplr.2018.19054.1489

5

بررسی نقش الزامات افشا در حمایت مؤثر از دانش و طب سنتی

صفحه 117-144
مهدی زاهدی؛ محمد حسین عرفان منش
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jplr.2018.22883.1588

6

تمیز نقص شکلی دادخواست از سایر اسباب بی‌اعتباری دعوی

صفحه 145-170
رضا شکوهی زاده؛ اصغر عربیان
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jplr.2018.21935.1566

7

کثرت گرایی ارزشی در نظام بین المللی حقوق مالکیت فکری

صفحه 171-204
طیبه صاحب
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jplr.2018.24968.1640

8

شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف‌کننده

صفحه 205-234
مرتضی عادل؛ محسن شمس الهی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jplr.2018.27677.1725

9

اجرای زودهنگام تعهدات قراردادی در فقه ،حقوق ایران واسناد بین المللی

صفحه 235-262
سید محمد تقی علوی؛ حسین یوسفی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jplr.2018.25010.1641

10

تحلیلی بر مفهوم «حادثه غیرمترقبه» و اثر آن در قانون بیمه اجباری مصوب 1395

صفحه 263-288
مهدی فلاح خاریکی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jplr.2017.20487.1535

11

دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی حقوق مؤلف با بررسی اسناد بین المللی

صفحه 289-317
فاطمه السادات ایروانی مهاجری؛ مرتضی نصیری؛ محمود صادقی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jplr.2018.26135.1676


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.