1.

شرط تعیین مرجع رسیدگی در رویه داوری تجاری بین المللی با تکیه بر آرای ایکسید

صفحه 9-34
علیرضا ابراهیم گل؛ مهدی حقیقیان

2.

اثر ارتباط دعاوی مدنی بر سرایت شکایت پذیری آرا در ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی

صفحه 35-58
مهدی حسن زاده؛ بدیع فتحی

3.

بررسی ویژگی‌های عدالت مطلوب در ماده اول قانون مسئولیت مدنی ایران در مقایسه با نظریه‌ عدالت توزیعی جان راولز

صفحه 59-88
حبیب اله رحیمی؛ فاطمه طرف

4.

مراجع رقابتی و تعدیل ادغامهای پیشنهادی (با تأکید بر مسائل حوزه مالکیتهای فکری)

صفحه 89-116
ابراهیم رهبری

5.

بررسی نقش الزامات افشا در حمایت مؤثر از دانش و طب سنتی

صفحه 117-144
مهدی زاهدی؛ محمد حسین عرفان منش

6.

تمیز نقص شکلی دادخواست از سایر اسباب بی‌اعتباری دعوی

صفحه 145-170
رضا شکوهی زاده؛ اصغر عربیان

7.

کثرت گرایی ارزشی در نظام بین المللی حقوق مالکیت فکری

صفحه 171-204
طیبه صاحب

8.

شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف‌کننده

صفحه 205-234
مرتضی عادل؛ محسن شمس الهی

9.

اجرای زودهنگام تعهدات قراردادی در فقه ،حقوق ایران واسناد بین المللی

صفحه 235-262
سید محمد تقی علوی؛ حسین یوسفی

10.

تحلیلی بر مفهوم «حادثه غیرمترقبه» و اثر آن در قانون بیمه اجباری مصوب 1395

صفحه 263-288
مهدی فلاح خاریکی

11.

دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی حقوق مؤلف با بررسی اسناد بین المللی

صفحه 289-317
فاطمه السادات ایروانی مهاجری؛ مرتضی نصیری؛ محمود صادقی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.