دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، زمستان 1397، صفحه 1-26  XML

1

تعیین نیمرخ‌های نوعی مقیاس هوشی وکسلر کودکان با استفاده از تحلیل نیمرخ مبتنی بر مقیاس‌بندی چندبُعدی (PAMS)

صفحه 1-26
سارا یداللهی؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ احمد برجعلی؛ نورعلی فرخی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jem.2017.8464.1258

2

ساخت و اعتباریابی مقیاس هوش اخلاقی کودکان مبتنی بر نظریه بوربا

صفحه 27-45
یاسمین امینی مقدم؛ علی محمد رضایی؛ شاهرخ مکوند حسینی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jem.2019.40348.1903

3

ویژگی های روان سنجی پرسشنامه مدیریت تعارض در دبیرستان

صفحه 47-65
فزوزان باغبان زاده؛ مرتضی امیدیان؛ غلالمحسین مکتبی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jem.2019.33090.1770

4

ساخت و بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکا

صفحه 67-90
الهام اتحادی؛ حمید رحیمیان؛ عصمت مومنی؛ بهرام صالح صدق پور
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jem.2019.21425.1525

5

ساخت و هنجاریابی آزمون تفکر انتقادی

صفحه 91-114
الهام ربانی پارسا؛ جواد مصرآبادی؛ پیمان یارمحمدزاده
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jem.2019.38198.1864

6

ویژگی‌های روان سنجی مقیاس تجارب تجزیه ای و همبستگی آن با افکار خودکشی و صفات بیمارگون شخصیت در بیماران افسرده

صفحه 115-131
حمید کارگر برزی؛ احمد کربلایی محمد میگونی؛ حامد برماس؛ صادق تقی لو
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jem.2019.21744.1533

7

ساختار عاملی و روایی مقیاس خودانتقادی/خوداعتمادی در بین معلمان

صفحه 133-147
ابوطالب سعادتی؛ سعید مذبوحی؛ شهناز مرزی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jem.2019.20805.1520

8

ساخت و اعتباریابی مقیاس نگرش به زمان در نوجوانان

صفحه 149-171
هیمن خضری آذر؛ معصومه مقیمی فیروزآباد؛ مهرناز ثانی؛ مسعود غلامعلی لواسانی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jem.2019.33976.1790

9

طراحی و ارزشیابی مدل شایستگی‌های حرفه‌ای راهبری و توسعه آموزش الکترونیکی ضمن خدمت کارکنان در دستگاه های اجرایی

صفحه 173-194
عمران رمضانی اردی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ نیلی محمد رضا؛ خدیجه علی آبادی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jem.2019.38313.1867


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.