1.

تعیین نیمرخ‌های نوعی مقیاس هوشی وکسلر کودکان با استفاده از تحلیل نیمرخ مبتنی بر مقیاس‌بندی چندبُعدی (PAMS)

صفحه 1-26
سارا یداللهی؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ احمد برجعلی؛ نورعلی فرخی

2.

ساخت و اعتباریابی مقیاس هوش اخلاقی کودکان مبتنی بر نظریه بوربا

صفحه 27-45
یاسمین امینی مقدم؛ علی محمد رضایی؛ شاهرخ مکوند حسینی

3.

ویژگی های روان سنجی پرسشنامه مدیریت تعارض در دبیرستان

صفحه 47-65
فزوزان باغبان زاده؛ مرتضی امیدیان؛ غلالمحسین مکتبی

4.

ساخت و بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکا

صفحه 67-90
الهام اتحادی؛ حمید رحیمیان؛ عصمت مومنی؛ بهرام صالح صدق پور

5.

ساخت و هنجاریابی آزمون تفکر انتقادی

صفحه 91-114
الهام ربانی پارسا؛ جواد مصرآبادی؛ پیمان یارمحمدزاده

6.

ویژگی‌های روان سنجی مقیاس تجارب تجزیه ای و همبستگی آن با افکار خودکشی و صفات بیمارگون شخصیت در بیماران افسرده

صفحه 115-131
حمید کارگر برزی؛ احمد کربلایی محمد میگونی؛ حامد برماس؛ صادق تقی لو

7.

ساختار عاملی و روایی مقیاس خودانتقادی/خوداعتمادی در بین معلمان

صفحه 133-147
ابوطالب سعادتی؛ سعید مذبوحی؛ شهناز مرزی

8.

ساخت و اعتباریابی مقیاس نگرش به زمان در نوجوانان

صفحه 149-171
هیمن خضری آذر؛ معصومه مقیمی فیروزآباد؛ مهرناز ثانی؛ مسعود غلامعلی لواسانی

9.

طراحی و ارزشیابی مدل شایستگی‌های حرفه‌ای راهبری و توسعه آموزش الکترونیکی ضمن خدمت کارکنان در دستگاه های اجرایی

صفحه 173-194
عمران رمضانی اردی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ نیلی محمد رضا؛ خدیجه علی آبادی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.