1.

مقایسه سرمایه اجتماعی و رفاه ذهنی در بین سالمندان فعال و غیرفعال (با تأکید بر فعالیت بدنی شبکه‌ای)

صفحه 1-28
فرزاد غفوری؛ زهرا محمدی

2.

شناسایی چالش‌ها و فعالیت‌های استراتژیک اجتماعی کارآفرینی اجتماعی (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی شهر ایلام)

صفحه 29-55
فریبا فاضلی؛ زینب طولابی؛ یاسان الله پور اشرف

3.

تحلیلی بر پذیرش رفتار برنامه‌ریزی ‌شده اجتماعی دانشجویان در استفاده از دوچرخه و توسعه پایدار شهری

صفحه 57-82
وحید ساعت چیان؛ مهدی کروبی؛ احمد محمودی؛ بهناز خالقی

4.

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و عملکرد سازمانی معلمان و کادر آموزشی مدارس با استفاده از معادلات ساختاری (مطالعه موردی شهر چناران)

صفحه 83-109
محمد لعلی؛ امیدعلی خوارزمی

5.

تحلیل کیفیت فضاهای عمومی مرکزی شهر تهران و پیامدهای آن بر رفاه شهری

صفحه 111-144
غلامرضا لطیفی؛ مهناز مقبول اقبالی

6.

پایگاه اقتصادی - اجتماعی و سرمایه اجتماعی مجازی کاربران شبکه‌های اجتماعی مجازی شهر اصفهان

صفحه 145-172
مژده کیانی؛ علی محمد امینی

7.

مطالعه سلامت اجتماعی و فرسایش شغلی فرهنگیان (موردمطالعه: منطقه نیمبلوک شهرستان قائنات خراسان جنوبی)

صفحه 173-215
محمد حسن شربتیان؛ مژگان فارسی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.