دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، تابستان 1397، صفحه 7-34  XML

1

ماهیت جهاد کبیر و نقش فضایل خواص در آن از منظر قرآن

صفحه 7-34
حسین حسن زاده
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/rjqk.2019.34270.1747

2

نقد نظریة تفسیر بر پایة ترتیب نزول

صفحه 35-65
سید محمدحسن جواهری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/rjqk.2019.38532.1843

3

نقد مقالۀ «آدم و فرشتگان، بررسی عناصر اساطیری در مآخذ اسلامی»

صفحه 67-94
محمدرضا شاهرودی؛ محمد سعید انصاری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/rjqk.2019.35213.1764

4

تحلیل، مقایسه و نقد دیدگاه مفسران درباره «سنت تغییر»( ذیل آیه 11 سوره رعد)

صفحه 95-117
نبی الله صدری فر؛ محمد رضا ضمیری؛ محمد مولوی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/rjqk.2018.36839.1794

5

استلزام‌های سیاسی «هدف‌انگاری هستی» از منظر قرآن کریم

صفحه 119-137
محمد عابدی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/rjqk.2019.38718.1845

6

گفتمان‌کاوی نظام زبانی سورة جن: بررسی آماری

صفحه 139-162
عبدالباسط عرب یوسف آبادی؛ فواد عبدالله زاده؛ فرشته افضلی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/rjqk.2019.34572.1751

7

قرآن و الگوهای شهروندی

صفحه 163-191
طهماسب علیپوریانی؛ سارا زارع؛ امید نادری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/rjqk.2019.38909.1847


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.