1.

ماهیت جهاد کبیر و نقش فضایل خواص در آن از منظر قرآن

صفحه 7-34
حسین حسن زاده

2.

نقد نظریة تفسیر بر پایة ترتیب نزول

صفحه 35-65
سید محمدحسن جواهری

3.

نقد مقالۀ «آدم و فرشتگان، بررسی عناصر اساطیری در مآخذ اسلامی»

صفحه 67-94
محمدرضا شاهرودی؛ محمد سعید انصاری

4.

تحلیل، مقایسه و نقد دیدگاه مفسران درباره «سنت تغییر»( ذیل آیه 11 سوره رعد)

صفحه 95-117
نبی الله صدری فر؛ محمد رضا ضمیری؛ محمد مولوی

5.

استلزام‌های سیاسی «هدف‌انگاری هستی» از منظر قرآن کریم

صفحه 119-137
محمد عابدی

6.

گفتمان‌کاوی نظام زبانی سورة جن: بررسی آماری

صفحه 139-162
عبدالباسط عرب یوسف آبادی؛ فواد عبدالله زاده؛ فرشته افضلی

7.

قرآن و الگوهای شهروندی

صفحه 163-191
طهماسب علیپوریانی؛ سارا زارع؛ امید نادری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.