1.

تحلیل پایداری مدل سنجش سرایت مالی مبتنی بر همپوشانی پرتفوی بر اساس شبیه سازی مونت کارلو

صفحه 1-25
علیرضا رعیتی شوازی؛ قاسم بولو؛ محمدحسن ابراهیمی سرو علیا؛ مقصود امیری

2.

ارائه مدل تبیین کننده چالش های کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی: با استفاده از رویکرد زمینه بنیان

صفحه 27-51
علی محمدی؛ حیدر محمدزاده سالطه؛ زهرا دیانتی دیلمی؛ یعقوب اقدم مزرعه

3.

رتبه بندی متغیرهای اثرگذار بر کارایی شرکت‌های بیمه با استفاده از تکنیک ANP فازی

صفحه 53-81
ناهید فیض آبادی فراهانی؛ محمدعلی دهقان دهنوی؛ یحیی حساس یگانه؛ میثم امیری

4.

بررسی سودمندی روش های کاهش متغیرها در پیش بینی بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 83-107
محمد حسین ستایش؛ مصطفی کاظم نژاد

5.

ارائه مدلی برای اندازه گیری رابطه ی بین ریسک های مالی و نسبت های مالی

صفحه 109-127
بختیار استادی؛ پروین تدریسی پژو

6.

ارتباطات سیاسی، معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 129-155
محمدرضا عباس زاده؛ جواد رجبعلی زاده؛ مصطفی قناد

7.

تأثیر ارزش نهایی وجه نقد بر سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی شوک نقدینگی

صفحه 157-187
سید مرتضی نبویان؛ سید علی نبوی چاشمی؛ ایمان داداشی؛ بهرام محسنی ملکی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.