1.

تأثیر عواملی بجز سیاست آزادسازی بـر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خــارجـی در منـاطـق آزاد تجاری- صنعتی ایران

صفحه 15-40

2.

بررسی رابطه تعاملی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و جریان تجاری در ایران (2006-1973)

صفحه 41-58

3.

تأثیر نوسانهای چرخه‌های تجاری بر رشد اقتصادی در ایران

صفحه 59-86

4.

یک الگوی ساختاری VAR برای اقتصاد ایران

صفحه 87-113

5.

ارزیابی کارایی اقتصاد دانش با استفاده از مـدل بـرنـامه‌ریـزی ریـاضی (ایران و کشورهای منطقه)

صفحه 115-135

6.

پویاییهای تورم و رابطة تورم و عدم اطمینان اسمی با استفاده از الگوی ARFIMA-GARCH

صفحه 137-170

7.

ارزیـابی نابرابریهای استـانی بهره‌وری محصولات کشاورزی ایران: معرفی یک استان مرجع واقعی برای استـانهای نـابهره‌ور

صفحه 171-199

8.

تجزیه شاخص نابرابری تایل برحسب استانهای ایران

صفحه 201-222

9.

ارزیابی آثار جهانی شدن بر فقر مطالعه موردی کشورهای در حـال تـوسعـه

صفحه 223-254

10.

بـررسـی مـزیـت نسبـی ایـران در تولید و صـادرات فرش دستبافت (مطالعه موردی استان اصفهان)

صفحه 255-283

11.

ارزیابی نقش نظارتی دولت در بورس اوراق بهادار ایـران در چارچوب یک الگـوی کنتـرل بـهینـه

صفحه 285-308

12.

رتبه‌بندی شعب بورس اوراق بهادار در ایـران با استفـاده از تکنـیـک Topsis/DEA/AHP فازی

صفحه 309-331


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.