1.

اثر آستانه‌‌ای توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران؛ مقایسه بخش بانکی و بازار سهام

دوره 21، شماره 83، دی 1400، صفحه 147-163
پرویز داودی؛ حسن سبزی خوشنامی

2.

سیاست بهینه پولی و برآورد اعتبار سیاست گذار پولی در ایران با رویکرد DSGE

دوره 23، شماره 88، فروردین 1402، صفحه 5-53
سمیرا نصیری؛ پرویز داودی؛ حسین صمصامی؛ حسین توکلیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login