1.

ارتباط حاکمیت شرکتی و اَبعاد آن با کارائی سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 13، شماره 52، زمستان 1395، صفحه 9-36
صابر شعری آناقیر شعری آناقیر؛ یحیی حساس یگانه؛ مهدی سدیدی؛ بنیامین نره ئی

2.

آگاهی حسابرسان از استاندارهای حسابرسی صادره توسط سازمان حسابرسی

دوره 2، شماره 5، بهار 1383، صفحه 157-169
یحیی حساس یگانه؛ پژمان روحی

3.

برداشت حسابرسان ایرانی از ریسک ذاتی

دوره 2، شماره 7، پاییز 1383، صفحه 1-31
یحیی حساس یگانه؛ ابراهیم وحیدی الیزیی

4.

تاثیر حاکمیت شرکتی بر کاهش مدیریت سود

دوره 5، شماره 17، بهار 1386، صفحه 151-171
یحیی حساس یگانه؛ نرگس یزدانیان

5.

تاثیر گزارش حسابرسان مستقل بر تصمیم گیری استفاده کنندگان

دوره 1، شماره 1، بهار 1382، صفحه 41-60
یحیی حساس یگانه

6.

تاثیر گزارش حسابرسی مستقل در تصمیم گیری اعتباردهندگان (بانکهای ایران)

دوره 2، شماره 6، تابستان 1383، صفحه 113-127
یحیی حساس یگانه؛ سید محمد حسین مدنی

7.

تاثیر گزارشهای حسابرسی بر قیمت سهام

دوره 1، شماره 3، پاییز 1382، صفحه 27-59
یحیی حساس یگانه؛ سارا یعقوبی منش

8.

رابطه بین منابع صرف شده برای حسابرسی داخلی و مخارج حسابرسی مستقل

دوره 1، شماره 4، زمستان 1382، صفحه 71-96
یحیی حساس یگانه؛ حسین علوی طبری

9.

رابطه سازوکارهای حاکمیت شرکتی، نسبت بدهی ها، اندازه شرکت با مدیریت سود

دوره 6، شماره 24، زمستان 1387، صفحه 79-115
یحیی حساس یگانه؛ صابر شعری؛ سید حسین خسرونژاد

10.

رابطه گزارش کنترلهای داخلی با تصمیم گیری استفاده کنندگان

دوره 4، شماره 14، تابستان 1385، صفحه 133-176
یحیی حساس یگانه؛ غلامحسن تقی نتاج ملکشاه

11.

روند تغییرات کیفیت سود در طول زمان در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 29، بهار 1389، صفحه 65-95
قاسم بولو؛ یحیی حساس یگانه؛ رضا هراسانی

12.

عوامل موثر بر استقلال و شایستگی اعضای جامعه ی حسابداران رسمی ایران در ارائه خدمات گواهی

دوره 3، شماره 10، تابستان 1384، صفحه 103-125
یحیی حساس یگانه؛ علی جعفری

13.

عوامل موثر بر انتخاب داوطلبانه حسابرس

دوره 6، شماره 22، تابستان 1387، صفحه 23-45
یحیی حساس یگانه؛ رسول حیدری

14.

عوامل موثر بر تصمیم پذیرش صاحبکار در موسسات حسابرسی

دوره 5، شماره 19، پاییز 1386، صفحه 93-114
یحیی حساس یگانه؛ علی اصغر عرب احمدی

15.

عوامل موثر بر قدرت حرفه ای حسابرسی مستقل

دوره 2، شماره 8، زمستان 1383، صفحه 55-86
یحیی حساس یگانه؛ روح اله رجبی

16.

کاربرد مفهوم اهمیت در حسابرسی و تاثیر آن بر اظهار نظر حسابرسان مستقل

دوره 1، شماره 2، تابستان 1382، صفحه 1-38
یحیی حساس یگانه؛ حسین کثیری

17.

مدلی برای رتبه بندی حاکمیت شرکتی در ایران

دوره 8، شماره 30، تابستان 1389، صفحه 1-35
یحیی حساس یگانه؛ محمد جواد سلیمیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.