1.

آثار رعایت استاندارد حسابداری شماره 22 (تهیه صورت های مالی میان دوره ای) بر تصمیمات استفاده کنندگان در مقایسه با گزارشات میاندوره ای طبق الزامات سابق بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 6، تابستان 1383، صفحه 1-26
حمید خالقی مقدم؛ اسماعیل داورپناه

2.

اثر نماگرهای بازار سرمایه بر پیش بینی قیمت سهام

دوره 5، شماره 17، بهار 1386، صفحه 27-61
حمید خالقی مقدم؛ پرویز پیری

3.

ارتباط بین رویکردهای مختلف در اندازه گیری عملکرد مالی شرکتها

دوره 1، شماره 2، تابستان 1382، صفحه 83-106
حمید خالقی مقدم؛ فرخ برزیده

4.

پیش بینی تلاطم بورس اوراق بهادار تهران و بورس های بین الملل

دوره 6، شماره 24، زمستان 1387، صفحه 1-33
حمید خالقی مقدم؛ سعید مشیری؛ کامران پاکیزه

5.

پیش بینی سود با استفاده از مدل مبتنی بر تغییرپذیری و چسبندگی هزینه

دوره 6، شماره 23، پاییز 1387، صفحه 19-41
حمید خالقی مقدم؛ فاروق کرمی

6.

توانایی سود عملیاتی جاری برای پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی آتی در طول زمان

دوره 5، شماره 19، پاییز 1386، صفحه 1-20
حمید خالقی مقدم؛ الهام حمیدی

7.

ثبات رفتاری در ارزش گذاری موسسه

دوره 4، شماره 14، تابستان 1385، صفحه 99-132
حمید خالقی مقدم؛ عبدالمهدی انصاری

8.

رابطه بین توانایی نسبی تداوم فعالیت و نسبت قیمت به سود در ارزیابی شرکتها

دوره 1، شماره 3، پاییز 1382، صفحه 2-26
حمید خالقی مقدم؛ وهاب رستمی

9.

سودمندی اقلام صورت های مالی غیر از سود در پیش بینی سود

دوره 1، شماره 1، بهار 1382، صفحه 109-142
حمید خالقی مقدم؛ علی رحمانی

10.

شفافیت شرکتی در ایران و عوامل موثر بر آن

دوره 6، شماره 21، بهار 1387، صفحه 31-60
حمید خالقی مقدم؛ علیرضا خالق

11.

متغیرهای اقتصادی و حسابداری موثر بر ضریب P/E (قیمت بر سود)

دوره 3، شماره 12، زمستان 1384، صفحه 57-81
حمید خالقی مقدم؛ محمدعلی سهمانی اصل

12.

محتوای اطلاعاتی پیش بینی سود شرکتها

دوره 2، شماره 7، پاییز 1383، صفحه 33-54
حمید خالقی مقدم؛ محمد آزاد

13.

میزان عدم صحت پیش بینی سود شرکتها در عرضه اولیه

دوره 3، شماره 10، تابستان 1384، صفحه 1-28
حمید خالقی مقدم؛ محمود بهرامیانContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.