1.

اثر نظارت و بازرسی در استقرار و تقویت فرهنگ پاسخگویی

دوره 19، شماره 58، آذر 1387، صفحه 127-142
فتاح شریف زاده؛ علی ادبی فیروزجایی

2.

امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت کیفیت در سازمان های خدمات شهری: مطالعه شهرداری مشهد

دوره 18، شماره 56، دی 1386، صفحه 93-122
فتاح شریف زاده؛ علیرضا ذبیحی

3.

تاملی در اهمیت و لزوم ارزشیابی برنامه های آموزش ضمن خدمت

دوره 4، شماره 16، اسفند 1373، صفحه 97-112
فتاح شریف زاده

4.

تبیین عوامل مؤثر بر بهبود بهره وری مدیریتمواد زاید جامد شهری

دوره 20، شماره 60، اردیبهشت 1389، صفحه 89-114
فتاح شریف زاده

5.

تجزیه و تحلیل ارتباط عوامل سازمان و مدیریت با اجرایخط مشی توسعه کمی و کیفی برنامه دکتریتخصصی مدیریت

دوره 19، شماره 57، خرداد 1387، صفحه 53-85
فتاح شریف زاده؛ عباس کاظمی بیدگلی

6.

عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در اداره امور شهر

دوره 19، شماره 59، مهر 1388، صفحه 47-70
فتاح شریف زاده؛ جواد صادقی

7.

نقش مهندسی مجدد و فن آوری اطلاعات در بهبود کیفیت عملکرد سازمان

دوره 7، شماره 27.28، اسفند 1379، صفحه 25-48
فتاح شریف زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login