1.

آزمون تجربی مربوط بودن و محتوای اطلاعاتی مدل گزارشگری مالی سرمایه انسانی مبتنی بر سرمایه

دوره 14، شماره 53، فروردین 1396، صفحه 9-44
علی ثقفی؛ قاسم بولو؛ نرگس رضاپور

2.

آزمون تجربی مربوط بودن و محتوای اطلاعاتی مدل‌ گزارشگری مالی سرمایه انسانی مبتنی بر سرمایه

دوره 14، شماره 53، فروردین 1396
نرگس رضاپور؛ علی ثقفی؛ قاسم بولو

3.

تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت های عرضه اولیه شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 13، شماره 50، تیر 1395، صفحه 9-32
علی ثقفی؛ عبدالحسین طالبی نجف آبادی

4.

تاثیر محافظه کاری حسابداری بر کیفیت سود و بازده سهام

دوره 5، شماره 18، تیر 1386، صفحه 1-24
علی ثقفی؛ مهدی سدیدی

5.

تبیین ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری از منظر اندازه گیری و رفتاری

دوره 7، شماره 25، فروردین 1388، صفحه 1-52
علی ثقفی؛ رافیک باغومیان

6.

جایگاه پدیده تغییر طبقه بندی در مدیریت سود

دوره 15، شماره 57، فروردین 1397، صفحه 1-23
علی ثقفی؛ مظفر جمالیان‌پور

7.

ریسک نقدشوندگی سهام و کیفیت سود

دوره 8، شماره 29، فروردین 1389، صفحه 1-37
علی ثقفی؛ محمد مرفوع

8.

همگرایی قیمت و ارزش ذاتی و غلبه بر نیروهای تعادلی بازار به کمک اطلاعات حسابداری

دوره 7، شماره 27، مهر 1388، صفحه 9-37
علی ثقفی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.

login