1.

آزمون تجربی مربوط بودن و محتوای اطلاعاتی مدل گزارشگری مالی سرمایه انسانی مبتنی بر سرمایه

دوره 13، شماره 53، بهار 1396، صفحه 9-44
علی ثقفی؛ قاسم بولو؛ نرگس رضاپور

2.

آزمون تجربی مربوط بودن و محتوای اطلاعاتی مدل‌ گزارشگری مالی سرمایه انسانی مبتنی بر سرمایه

دوره 13، شماره 53، بهار 1396
نرگس رضاپور؛ علی ثقفی؛ قاسم بولو

3.

آزمون عوامل موثر بر تصمیمات حسابرسان مستقل در استفاده از راهنمای تصمیم گیری در ارزیابی تقلب مدیریت

دوره 6، شماره 22، تابستان 1387، صفحه 47-72
قاسم بولو؛ پیمان صادقی

4.

بررسی تأثیر گشتاورهای مرتبه بالاتر و نوسانات غیرسیستماتیک بر بازده آتی سهام با استفاده از مدل فاما – مکبث

دوره 14، شماره 56، زمستان 1396، صفحه 109-133
جواد شکرخواه؛ قاسم بولو؛ محمد حقیقت

5.

روند تغییرات کیفیت سود در طول زمان در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 29، بهار 1389، صفحه 65-95
قاسم بولو؛ یحیی حساس یگانه؛ رضا هراسانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.