1.

تاثیر مدیریت سود بر عملکرد مدل های ارزشگذاری مبتنی بر سود حسابداری

دوره 13، شماره 50، تیر 1395، صفحه 185-203
عباس افلاطونی

2.

تاثیر مدیریت سود بر عملکرد مدل‌های ارزشگذاری مبتنی بر سود حسابداری

دوره 13، شماره 50، تیر 1395
عباس افلاطونی

3.

راهبرد تجاری شرکت، نگهداشت وجه نقد و سرعت تعدیل آن

دوره 19، شماره 73، فروردین 1401، صفحه 57-84
عباس افلاطونی؛ زهرا نیکبخت؛ کفسان منصوری

4.

کووید 19، کیفیت اقلام تعهدی و هزینه بدهی

دوره 20، شماره 80، بهمن 1402، صفحه 131-164
عباس افلاطونی؛ کفسان منصوری؛ زهرا نیکبخت

5.

نقش کیفیت سود در اتّخاذ سیاست سود نقدی پایدار: رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافتۀ سیستمی

دوره 17، شماره 67، مهر 1399، صفحه 153-175
عباس افلاطونی؛ زهرا نیکبخت


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login