1.

اثربخشی معنادرمانی به شیوه هوتزل بر حالات شخصیتی، ضربه عشق و دوسوگرایی به جنس مقابل در دانشجویان دختر با شکست عاطفی

دوره 8، شماره 30، خرداد 1397، صفحه 103-116
منصوره نیکوگفتار؛ علیرضا سنگانی؛ انیس احمدی؛ ناهید رامک

2.

بررسی اثربخشی معنادرمانی بر ارتقای هویت افراد

دوره 4، شماره 15، مهر 1392، صفحه 1-16
ابوالقاسم مهری نژاد؛ سارا رجبی مقدم

3.

بررسی اثربخشی معنادرمانی بر افزایش امید به زندگی معتادان با ترک کوتاه مدت

دوره 2، شماره 8، مهر 1391، صفحه 29-42
سید ابوالقاسم مهری نژاد؛ سارا رجبی مقدم

4.

تحلیل مفهوم معنی و شوق زندگی در مثنوی معنوی با تأکید بر نظریۀ ویکتور فرانکل

دوره 27، شماره 96، تیر 1402، صفحه 281-304
فاطمه حاج زین العابدین؛ کامل احمدنژاد؛ فریده محسنی هنجنی؛ افسانه لطفی عظیمی

5.

تعیین اثربخشی معنادرمانی بر اضطراب مرگ در سالمندان

دوره 3، شماره 9، فروردین 1391، صفحه 53-68
مسعود قربانعلی پور؛ علی اسماعیلی

6.

مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد و معنادرمانی بر ارتباطات میان فردی زنان معلم شهر کرج

دوره 7، شماره 26، اسفند 1399، صفحه 217-245
یونس جاویدنسب؛ معصومه بهبودی؛ جعفر حسنی

7.

مؤلفه‌های زمینه‌ساز معنا در سپهر اندیشه‌ی ابوسعید ابوالخیر (با تکیه بر آرای ویکتور فرانکل)

دوره 1، شماره 2، آبان 1401
مراد اسماعیلی؛ حسین محمدی؛ علی ربیع زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login