1.

اثربخشی زوج‌درمانی شناختی رفتاری بر مؤلفه‌های بهزیستی اجتماعی زوجین دارای تعارض زناشویی

دوره 12، شماره 45، دی 1400، صفحه 113-137
نادر حاجلو؛ سعید پورعبدل؛ شهرزاد سراوانی؛ ناصر صبحی قراملکی؛ بابک موسوی

2.

بررسی اثربخشی زوج‌درمانی مبتنی بر خود نظم‌بخشی بر کاهش تعارض زناشویی

دوره 1، شماره 1، دی 1389، صفحه 1-14
دکتر رسول روشن؛ علیرضا علینقی؛ آزاده طاولی

3.

تأثیر درمان متمرکز بر شفقت بر سبک‌های دلبستگی زوجین دارای تعارض زناشویی

دوره 11، شماره 42، فروردین 1400، صفحه 1-22
حسین متین؛ عذرا اعتمادی

4.

تبیین مدلی برای پیش بینی تعارض زناشویی بر اساس تمایز یافتگی و تیپ های شخصیتی

دوره 9، شماره 35، مهر 1397، صفحه 57-78
ناصر یوسفی؛ آرمان عزیزی

5.

شناسایی دلایل شکل‌گیری تعارض زناشویی در دوران عقد

دوره 12، شماره 48، دی 1400، صفحه 25-54
جواد خدادادی سنگده

6.

مقایسه اثر بخشی زوج درمانی به تنهایی و زوج درمانی به همراه خانواده های اصلی در کاهش تعارض های زناشویی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 133-152
کیومرث فرح بخش

7.

همبستگی بین ویژگی های ادراک شده خانواده اصلی و فعلی و رابطه آن با تعارض زناشویی

دوره 2، شماره 6، تیر 1390، صفحه 40-65
کیومرث فرح بخش

8.

هم سنجی اثربخشی آموزش زوج‌ها بر اساس رویکرد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(اکت) و تصویرسازی ارتباطی (ایماگوتراپی) بر مدیریت تعارض زناشویی زوجین

دوره 12، شماره 45، فروردین 1400، صفحه 185-212
مهوش معاذی نژاد؛ مختار عارفی؛ حسن امیری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.

login