1.

پاسداری از حقوق فردی: تحلیل رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیة گینه علیه کنگو

دوره 16، شماره 45، بهار 1394، صفحه 31-52
محسن عبدالهی؛ علی حسنخانی

2.

تحدید مالکیت خصوصی در اجرای طرح های عمومی و جبران خسارات ناشی از آن در نظام حقوقی ایران و انگلستان

دوره 9، شماره 33، زمستان 1399، صفحه 9-37
حسین ادیب؛ رسول مظاهری کوهانستانی؛ محمد مهدی الشریف؛ محمود جلالی

3.

تعهد دولت منشا و سایر دولت‌ها به پیشگیری از خسارات فرامرزی کووید19

دوره 22، شماره 67، تابستان 1399، صفحه 83-111
سیامک کریمی

4.

جبران خسارات زیست‌محیطی بر اساس طرح 2006 کمیسیون حقوق بین‌الملل مبنی بر اصول تخصیص زیان در موارد آسیب فرامرزی ناشی از فعالیت‌های خطرناک

دوره 19، شماره 55، تابستان 1396، صفحه 141-165
عطیه شاه حسینی؛ علی مشهدی

5.

جبرانِ خسارتِ متهمانِ بازداشت شدهِ بی‌گناه در نظام عدالت کیفری ایران و فرانسه

دوره 6، شماره 23، تابستان 1397، صفحه 81-111
محمد باقر مقدسی؛ ابراهیم رضا قلی زاده

6.

حقیقت و آشتی: نقش کمیسیون های حقیقت یاب در حل منازعات سیاسی و بین المللی

دوره 11، شماره 26، تابستان 1388، صفحه 151-180
ابوالفضل دلاوری

7.

حمایت از زیان‌دیده در برابر تبلیغات تجاری مقایسه‌ای از طریق طرح دعوای رقابت غیرمنصفانه

دوره 8، شماره 30، بهار 1399
سیدمحمد رضوی؛ سید علی رضوی

8.

زمینه های عدالت ترمیمی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

دوره 2، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 33-64
حسین غلامی؛ امید رستمی غازانی

9.

نحوة ارزیابی خسارتهای درد و رنج

دوره 13، شماره 33، تابستان 1390، صفحه 101-136
نفیسه شوشی نسب

10.

نقض عامدانه قرارداد و تأثیر آن بر جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد

دوره 7، شماره 26، بهار 1398، صفحه 135-160
روح الله رضایی؛ ابراهیم عبدی پور فرد؛ اسماعیل نعمت اللهی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.