1.

بررسی تطبیقی دیدگاه ابن‌سینا و غزالی درباره صفات خداوند

دوره 3، شماره 5، مهر 1401
فریده حکیمی؛ مهدی دهباشی

2.

تحلیلی فشرده از رساله الطیر ابن سینا

دوره 9، شماره 27، فروردین 1385، صفحه 1-14
اسماعیل تاجبخش

3.

تسویر محمول نزد منطق‌دانان مسلمان در تقابل با دیدگاه هامیلتون

دوره 14، شماره 56، دی 1397، صفحه 7-25
سید محمد علی حجتی

4.

جهت سور و جهت حمل در منطق قدیم

دوره 4، شماره 15، مهر 1387، صفحه 91-101
محمدعلی اژه ای

5.

خیال، معنایی متفاوت در اندیشه سیاسی ابن سینا

دوره 12، شماره 29، مهر 1389، صفحه 255-276
طیبه محمدی کیا

6.

زمان: ابن سینا،ارسطو، دو دیدگاه یا یکی؟

دوره 8، شماره 32، دی 1391، صفحه 89-102
زهره عبد خدایی؛ حسین کلباسی اشتری

7.

سیر برهان صدیقین و تحول خداشناسی فلسفی

دوره 1، شماره 3، اسفند 1389، صفحه 23-50
رضا اکبریان؛ حسن مرادی؛ زهرا ریعان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login