1.

آراء معرفتی دنس اسکوتوس و مقایسة آن با آراء ابن‌سینا

دوره 6، شماره 23، مهر 1389، صفحه 53-74
مهدی عباس زاده

2.

بررسی حالات و خصوصیات نفس در مقام خیال وپیامدهای آن در حکمت‌ متعالیه

دوره 8، شماره 29، فروردین 1391، صفحه 9-32
بهزاد مرتضایی

3.

تحلیلی بر «شاکله» در فلسفه کانت

دوره 5، شماره 17، فروردین 1388، صفحه 83-96
مجتبی سیاهی

4.

حقیقت علم و اتحاد عاقل به معقول از دیدگاه ملاصدرا و دیگر متفکران اسلامی

دوره 7، شماره 21، دی 1383، صفحه 28-68
محمد حسین بیات

5.

خیال در مثنوی

دوره 7، شماره 19، فروردین 1383، صفحه 101-122
غلامرضا مستعلی

6.

خیال، معنایی متفاوت در اندیشه سیاسی ابن سینا

دوره 12، شماره 29، مهر 1389، صفحه 255-276
طیبه محمدی کیا

7.

زیباشناسی و ره آورد هنری پیامبر اسلام

دوره 1، شماره 3، اسفند 1389، صفحه 67-82
مجتبی مطهری الهامی

8.

قدرت، روح کین‌خواهی، برداشت وجودی و آری‌گویی به زندگی. اهمیت «والا» در فلسفة هنر کانت

دوره 7، شماره 26، تیر 1390، صفحه 53-74
رضا ماحوزی

9.

نقش خیال در فرایند ادراک از نظر ابن‌عربی

دوره 7، شماره 26، تیر 1390، صفحه 7-36
داوود اسپرهام


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login