1.

اثر آزاد سازی مالی بر نوسانهای اثر انتقالی نرخ ارز در کشورهای منتخب در حال توسعه

دوره 10، شماره 39، دی 1389، صفحه 39-57
سید کمیل طیبی؛ لیلا ترکی

2.

اثر تضعیف ارزش پول برتر از تجاری چند کشور در حال توسعه و ایران از طریق روش کشش ها

دوره 2، شماره 6، مهر 1381، صفحه 185-204
علی کاوند

3.

اثر کنترل سرمایه بر وقوع بحران ارزی در کشورهای در حال توسعه

دوره 14، شماره 43، تیر 1389، صفحه 161-187
سید کمیل طیبی؛ عباس محمدزاده

4.

ارزیابی آثار جهانی شدن بر فقر (مطالعه موردی: کشورهای در حـال تـوسعـه)

دوره 10، شماره 36، فروردین 1389، صفحه 223-254
علی حسن‌زاده؛ مسعود فوز مسلمیان

5.

اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در حقوق بین الملل محیط زیست

دوره 12، شماره 29.1، تیر 1389، صفحه 199-224
دکتر محسن عبداللهی؛ سعیده معرفی

6.

بررسی رابطه توسعه مالی و تجارت بین‌الملل در کشورهای در حال توسعه (رویکرد علت و معلولی و مقایسه کشورهای صادرکننده و غیرصادرکننده نفت)

دوره 15، شماره 45، بهمن 1389، صفحه 25-47
محمد راستی

7.

تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر مخارج عمومی سلامت(شواهدی از کشورهای در حال توسعه متکی به صادرات منابع طبیعی)

دوره 19، شماره 75، دی 1398، صفحه 71-107
سجاد فرجی دیزجی؛ زینب سادات قدمگاهی

8.

تحلیل نقش جهانی شدن در جذب سرمایه خارجی و رشد اقتصادی

دوره 10، شماره 37، تیر 1389، صفحه 217-240
تقی ترابی؛ نازی محمدزاده اصل

9.

تخمین تابع سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب اسلامی

دوره 5، شماره 17، تیر 1384، صفحه 189-207
لطفعلی عاقلی کهنه شهری

10.

تغییرات ساختاری در اقتصاد جهان

دوره 3، شماره 9، تیر 1382، صفحه 131-159
شکوه السادات سید علی اکبر

11.

توسعه فناوری در کشورهای در حال توسعه

دوره 2، شماره 7، دی 1381، صفحه 125-143
سیدمحسن معصوم زاده

12.

سیاست تعدیل اقتصادی در کشورهای درحال توسعه؛ چگونگی اشاعه، آثار و پیامدها

دوره 4، شماره 12، فروردین 1383، صفحه 93-116
سید حامد وارث

13.

مطالعه‌ای نظری و کاربردی پیرامون درجة باز بودن تجاری در کشورهای در حال توسعه

دوره 6، شماره 23، دی 1385، صفحه 163-182
علیرضا رحیمی بروجردی

14.

مفهوم جهانی شدن اقتصاد؛ فرآیندی قابل تحلیل

دوره 4، شماره 13، تیر 1383، صفحه 197-227
زهرا رزمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login